• Elcsendesedés

  Fordíts időt arra, hogy észrevedd, mi zajlik benned.
  • Kezdd a mai imádkozást tested elnyugtatásával. Nem számít, hogy állni szeretnél, vagy kényelmesen ülni, esetleg fekve akarsz imádkozni. Fontos viszont, hogy olyan testhelyzetet vegyél fel, amelyben egyszerre tudsz ellazult és éber lenni. Maradj így csendesen néhány percig.
  • Most próbálj odafigyelni arra, ami az elmédben és a szívedben zajlik. Milyen gondolatokat érsz tetten? Milyen érzéseket tudsz tudatosítani? Amikor elcsendesedsz, mint most is, van-e valami, ami elő szokott törni a gondolataidban, és nyugtalanítani kezd?
  • Ahogy néhány percen át elidőzöl ezeknél a gondolatoknál és érzéseknél, bizonyára észreveszed, hogyan jönnek-mennek, örvénylenek mint egy folyó felszíni fodrai. Némelyik fontosabbnak tűnik, hosszabban megmarad. Mások csak futó hangulatok, hamar elillannak. Egy ideig ne foglalkozz mással, csak figyeld átvonuló érzéseid és gondolataid hullámzását.
  • Ennél a képnél maradva tudatosítsd magadban, hogy most éppen nézed a gondolatok és érzések folyamát – nem te vagy a folyó, te az vagy, aki szemléli a folyót. Külső szemlélőként mindent békésen megfigyelhetsz, nem kell azonnal közbeavatkoznod. Hagyd, hogy a gondolatok és érzelmek folyama hömpölyögjön tovább. Miközben csendes helyedről nézed a sodrást, hallgasd meg/olvasd el hogyan bukkan fel egy másik névtelen asszony Jézus szenvedéstörténetében. Ő Poncius Pilátus felesége.
 • Olvasmány

  Mt 27, 15-19

  Az ünnep napján a helytartó szabadon szokott bocsátani egy rabot, a nép kívánsága szerint. Volt akkor egy hírhedt rabjuk, Barabásnak hívták. Pilátus kérdést intézett hozzájuk: „Mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül, Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak?” Tudta ugyanis, hogy csak irigységből adták kezére. Míg ott ült ítélőszékében, a felesége üzenetet küldött neki: „Ne legyen közöd annak az embernek a dolgához! Az éjjel álmomban sokat szenvedtem miatta.”

 • Elmélkedés

  Milyen asszony lehetett Pilátus felesége?
  • A szanhedrin istenkáromlással vádolta Jézust, ezért a római helytartó, Poncius Pilátus elé vezették. A helytartó beleegyezésére volt szükség a halálos ítélet végrehajtásához. Eleinte Pilátus erősen vonakodik a szanhedrin kérésének teljesítésétől. Máté azt mondja: “tudta ugyanis, hogy csak irigységből adták kezére”. Ekkor érkezik hozzá az üzenet a feleségétől: „Ne legyen közöd annak az embernek a dolgához! Az éjjel álmomban sokat szenvedtem miatta.” Fontos üzenet ez, mert még jobban felkelti Pilátus érdeklődését, és megerősíti ellenkezésében, hogy Jézust elítélje az ellene felhozott vád miatt. Próbáld magad Pilátus helyébe képzelni. Milyen érzés?
  • Pilátus feleségét egyedül Máté említi meg, és ő is csak egyetlen mondatot szentel az asszony szerepének a szenvedéstörténetben. Vajon hogyan szerzett Máté tudomást a nő álmáról? Talán a szolga vagy szolgáló, aki az üzenetet vitte Pilátusnak, másnak is elmondta, és szóbeszéd tárgya lett az álom. Nem tudhatjuk. A keleti orthodox egyház hagyománya szerint Claudia Procula volt a neve az asszonynak, és később mártírhalált halt Krisztusért. Gondolkozz el, milyen nő lehetett Pilátus felesége?
  • Jókora bátorság kellett ahhoz, hogy megzavarja férje munkáját egy sürgős üzenettel. Nagyon erőteljes lehetett az álom hatása, annyira hogy szenvedést okozott neki, de ettől még inkább úgy érezte, közbe kell lépnie. Mi lehetett az álomban, ami arra késztette, hogy próbálja meg befolyásolni férje döntését?
 • Beszélgetés Istennel

  Voltál már olyan helyzetben, amikor késztetést éreztél arra, hogy szót emelj a megtapasztalt igazságtalanság ellen?
  • Az ószövetségi hagyományokban élve, Máté tudta, milyen jelentőséget tulajdonítanak egy álomnak a zsidó hallgatói. Máté és környezete számára Pilátus felesége Isten üzenetének közvetítője lehetett. Határozott, cselekvésre kész, tisztességes, erős asszonyként tűnik elő a történetből Pilátus felesége. Tudja, hogy igazságtalanság történik. Nem kegyelmet kér. Meg van győződve Jézus ártatlanságáról. Próbálja rávenni Pilátust, hogy az igazság szerint döntsön, függetlenül a következményektől. Ez az asszony volt Jézus egyetlen védelmezője. Isten arra ihlette, hogy követelje az ártatlanság tiszteletben tartását, de a hatalmasok túlharsogták. Hangja nem volt elég erős, hogy felülmúlja a gonosz erejét, melyet azok képviseltek, akik Pilátus elé vitték Jézust. Voltál már olyan helyzetben, hogy az ártatlanság védelmében kellett felemelned a hangod? Valami fájdalom vett rá, mint Pilátus asszonyát? Szavaidnak nem volt foganatja? Vagy meg se próbáltál szólni? Volt-e már olyan álmod, ami valamilyen cselekvésre késztetett?
  • Az imaidő végén eszedbe idézheted azokat az embereket, akik hatalmi pozícióban vannak, és nehéz, néha tragikus döntéseket kell meghozniuk. Kérd az Urat, hogy adjon nekik bölcsességet, jussanak igaz következtetésekre, és imádkozz azért is, hogy alkalomadtán legyen bátorságod felemelni a szavadat az ártatlanul megvádoltak védelmében.
Nyitólap