• Elcsendesedés

  Először csendesedj el, próbálj összpontosítani!
  • Imádságos elmélkedésünk kezdetén csendesedj el, próbálj összpontosítani. Ezt többféle módszerrel elérheted, talán már van is olyan, amit gyakorolsz. Mostani lelkigyakorlatunkban minden imaidőhöz más-más összpontosítási gyakorlatot fogunk használni. Ma próbálj tested különböző érzeteire figyelni. Ülhetsz egy kényelmes széken vagy fotelban, le is fekhetsz, vagy sétálhatsz elmélkedés közben. Most a legelején koncentrálj a testedre. Vedd észre, mit érzel tested különböző tájain.
  • Fordítsd figyelmedet a lábadra, a cipőre, ami körbeveszi, a talajra, ami ellenáll neki, a mozgására. Mozgasd meg a lábujjaidat!
  • Most figyelmeddel indulj felfelé: hogyan érzékeled a lábszáradat, térdedet, combodat, törzsedet, karodat, kezedet, arcodat, fejbőrödet. Mindig csak akkor lépj tovább a következő testrészre, ha az előzőt már leltárba vetted.
  • Amikor a fejeddel is kész vagy, térj vissza a lábujjaidhoz, és lassan újra pásztázd végig figyelmeddel a testedet egyszer-kétszer.
  • Azután, amikor készen állsz rá, a fókuszpontot, ami eddig a tested érzéseit követte, fordítsd befelé éned középpontja felé. Ott, éned belsejének csendjében és nyugalmában hallgasd meg, vagy olvasd el, hogyan találkozik Márta Jézussal.
 • Olvasmány

  Jn 11,1.3-6.17-27

  Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában volt egy beteg, Lázár. A nővérek megüzenték neki: „Uram, akit szeretsz, beteg.” Ennek hallatára Jézus azt mondta: „Ez a betegség nem okozza halálát, hanem Isten dicsőségére lesz, hogy megdicsőüljön általa az Isten Fia.” Jézus szerette Mártát, a nővérét (Máriát) és Lázárt. Amikor meghallotta, hogy beteg, két napig még ott maradt, ahol volt. Amikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban volt. Betánia Jeruzsálem közelében feküdt, mintegy tizenöt stádiumnyira. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy testvérük miatt vigasztalják őket. Amikor Márta meghallotta, hogy Jézus közeledik, eléje sietett, Mária pedig otthon maradt. „Uram – szólította meg Márta Jézust –, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem. De most is tudom, hogy bármit kérsz az Istentől, megadja neked.” Jézus megnyugtatta: „Feltámad testvéred.” „Tudom, hogy feltámad – mondta Márta – majd a feltámadáskor, az utolsó napon.” Jézus így folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” „Igen, Uram – felelte –, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön.”

 • Elmélkedés

  Milyen szavakkal tudnád leírni Isten irántad tanúsított szeretetét?
  • Márta, Mária és Lázár Betániában élnek, egy faluban nem messze Jeruzsálemtől. Otthonuk menedék Jézusnak szolgálata során. Jézus jól érzi magát náluk, be-betér egy étkezésre, ők sem restellik hívni, ha szükségük van rá. Te jól érzed magad Jézus jelenlétében?
  • Ezt a történetet gyakran nevezik „Lázár feltámasztása” történetének. Pedig lehetne a címe „Márta hite” is, mivel a szöveg jó részét Jézus és Márta beszélgetése adja. Ez a beszélgetés alakítja át a Lázárral történt csoda elmesélését a teljes életről szóló történetté, mely minden Jézusban hívő embernek megadatik. Tudsz azonosulni Mártával? Milyen területen?
  • Jézus szerette Mártát, a nővérét és Lázárt. A lányok megüzenik Jézusnak, hogy testvérük beteg, de nem kérik, hogy jöjjön és gyógyítsa meg. Figyeled, mennyire bíznak Jézusban és a szeretetében? Isten szeretetét sokféleképpen leírhatjuk: irgalmas, gyógyító, megbocsátó, feltétel nélküli – hogy csak néhányat említsünk. Milyen jelzővel írnád le Isten irántad megtapasztalt szeretetét?
  • Mikor Márta meghallja, hogy Jézus közeledik, azonnal kimegy, hogy fogadja őt. Igyekszel te is elszakadni attól a helytől, ahol most vagy az életedben, és kimész, hogy találkozz Jézussal ebben a lelkigyakorlatban?
 • Beszélgetés Istennel

  Gondolj vissza olyan eseményekre életedben, amelyek elmélyítették hitedet!
  • Vajon mi járt Márta eszében, mikor elindult Jézus elé? Talán arra gondolt, mit tett Jézus másokkal: a naimi özveggyel, aki visszakapta halott fiát, vagy Jairus leányával, aki szintén halott volt már, de életre kelt. Megtapasztaltad már, hogyan nyilvánult meg Isten ereje valaki másnak az életében? Van-e saját tapasztalatod Isten hatalmának erejéről? Szerinted képes lenne Isten ezt megismételni, vagy úgy érzed,  késlekedik?
  • Jézus így szól Mártához:  Mit érzel, mikor ezeket a vigasztaló, gyógyító szavakat hallod?
  • Márta teljes meggyőződéssel mondja ki nagyszerű hitvallását: „Igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön.” Sokszor emlegetjük Péter hitvallását, amivel válaszol, mikor Jézus megkérdezi tőle: "És te kinek tartasz engem?" De Márta is eljut a hitnek ugyanerre a szintjére, és vallomása ugyanolyan erőteljes. Próbáld megfogalmazni és leírni a te hitvallásodat.
  • Gondolkodj el életednek olyan eseményein, melyek mélyítették a hitedet. Most, hogy a végéhez közeledik ez az imaidő, kezdj el beszélgetni az Úrral. Hogyan folytatnád te ezt a mondatot: “Igen, Uram, hiszem, hogy ....”?
Nyitólap