• Köszöntés

  A Nagyböjt ideje kiváló lehetőség lelkigyakorlat végzésére.
  • Isten hozott idei nagyböjti lelkigyakorlatunkon. A lelkigyakorlat alkalmat ad arra, hogy hátralépjünk a mindennapi élet rohanásából, imádságos lélekkel elmélkedjünk az Istennel, az emberekkel, a világgal való kapcsolatunk pillanatnyi állásáról. A nagyböjti időszak, mialatt a húsvéti misztériumra, Jézus szenvedésének, halálának és feltámadásának megünneplésére készülünk, nagyszerű alkalom az elmélyedésre.
  • Ebben az évben a húsvéti eseményeket hívjuk imádságunkhoz támasznak és iránymutatónak, abban a formában, ahogy azokat a Jézus társaságában lévő asszonyok megtapasztalták. Az ő életüket átalakította Jézussal való együttlétük. János evangéliuma említést tesz az asszonyokról, akik a kereszt lábánál voltak jelen Jézus szenvedéseiben. Néhányuknak a nevét is tudjuk: ott volt Mária Magdolna meg Jakab és József anyja, Mária, aztán Szalomé, és persze Mária, Jézus anyja. Mások nevét nem ismerjük. Lukács evangéliuma megemlíti Jeruzsálem leányait, akik sírtak, mialatt Jézus a kereszt felé vezető úton haladt. De voltak más nők is, akik részt vettek a történet kibontakozásában: Márta és Mária Betániában, a szolgáló a főpap udvarán és Pilátus felesége.
  • Reméljük, hogy mialatt az itt bemutatott szöveg segítségével imádkozol, te is új, mélyebb szinten találkozol Jézussal, és hogy ennek a találkozásnak a te életedben is átformáló ereje lesz. Abban is bízunk, hogy még tisztábban felismered majd Isten működését az életedben.
 • Gyakorlati tudnivalók

  Hogy érzed, mennyi időt tudsz szánni a lelkigyakorlat imaidőire?

  Néhány gyakorlati javaslattal kezdjük, melyek segítségedre lesznek, ha még nem végeztél ilyen lelkigyakorlatot, vagy felidézhetik a korábbiakat. 

  Az első, amit át kell gondolnod, hogy körülbelül mennyi időt tudsz szánni egy-egy imaalkalomra a lelkigyakorlat során. Jó ezt előre eldönteni, és próbálj meg lehetőleg ugyanannyi időt tölteni mindegyik elmélkedéssel. Ne add fel túl korán, ha nem megy az imádkozás, de nem is nyújtsd el nagyon, ha úgy tűnik, jól sikerül. Az egyes alkalmakra szánt anyag feldolgozása kb. 15 percet vesz igénybe, de lehet, hogy hosszabb időt kell szánnod a felkészülésre, vagy nap közben vissza-visszatérsz, mert valami eszedbe jutott az olvasottakkal kapcsolatban. Ha több segítségre van szükséged a kellő összeszedettség eléréséhez, a Pray as you go honlapon találsz erre szolgáló gyakorlatokat.

 • További gyakorlati tanácsok

  A lelkigyakorlat célja, hogy bárhol szeretnél, segítsen imádkozni

  Gondold át azt is, hogy melyik napszak lenne a legalkalmasabb az imádkozásra. Különbözünk egymástól, van, aki imádkozással szereti kezdeni a napot, mások inkább este imádkoznak, vagy napközben szeretnek félrevonulni kis időre. Fontos előre látni a helyet is, ahol a lelkigyakorlatot végezni fogod. Úgy állítottuk össze ezt a lelkigyakorlatot, hogy bárhol végezhető legyen – úton munkába vagy hazafelé, séta közben, otthon, egyedül vagy együtt másokkal. Próbáld átgondolni és eldönteni, neked mi felel meg legjobban.

  Végül tedd fel magadnak a kérdést, miért szeretnéd elvégezni ezt a lelkigyakorlatot. Milyen ajándékokra, kegyelmekre számítasz Istentől ebben az időszakban. Az imádkozást kezd mindig ezzel a kéréssel, illetve kérd Istentől azt, amit ő szán neked.

  Ha ezeket mind átgondoltad, készen állsz, hogy imádságos lélekkel szemléld a szenvedéstörténetben szereplő nőket, asszonyokat. Mielőtt elkezded, tudatosítsd magadban Isten jelenlétét, aki örül, hogy ilyen formán is találkozhat veled, és jusson eszedbe, hogy nagyon sokan vannak most szerte a világban, akik ugyanezt a lelkigyakorlatot végzik veled együtt.

 • Bevezetés

  Betánia volt Márta és Mária szülőfaluja

  János evangéliumában a szenvedéstörténetet Lázár feltámasztásának elbeszélése előzi meg Betániában. Mindegyik evangélium egyetért abban, hogy az általunk nagyhétnek nevezett időszak előtt Jézus Betániában volt, alig 2-3 kilométerre Jeruzsálemtől, és a hagyomány szerint Betániából indult a győzelmes bevonulás a szent városba, amikor a nép pálmaágakat lengetve ünnepelte Jézust. Betániában volt a két nővér, Márta és Mária otthona, ezért indokolt, hogy nagyböjti lelkigyakorlatunk nyitó elmélkedésében ezzel a testvérpárral foglalkozzunk.

  A nagyhét eseményei olyan gyorsan és drámai módon követik egymást, hogy sokan átsiklanak a következő nőalakon, aki megjelenik a szenvedéstörténet elbeszélésében, éspedig a szolgálón a főpap udvarában. Pedig mind a négy evangélium említést tesz róla. Bár apró részletekben különböznek, mind a négy leírás egyetért abban, hogy Péter első tagadását ennek a lánynak a vádaskodása váltotta ki. Van egy kevéssé megalapozottnak látszó hagyomány, mely szerint ez a lány nem más, mint Rodé, aki abban a házban szolgált, ahova Péter menekült, miután az angyal segítségével kiszabadult Heródes börtönében az Apostolok Cselekedetei 12. fejezete szerint (12,13).

  Miután a szanhedrin istenkáromlással vádolja Jézust, a római helytartó, Poncius Pilátus elé viszik. Vallatás közben Pilátus üzenetet kap a feleségétől, amiről egyetlen mondatot olvashatunk Máté evangéliumában: „Ne legyen közöd annak az embernek a dolgához! Az éjjel álmomban sokat szenvedtem miatta” (Mt 27,19). A hagyomány szerint Pilátus felesége, Klaudia, titokban később Jézus követője lett. A görög orthodox egyház feltételezi, hogy megkapta a hit kegyelmét, és szentként tiszteli Klaudiát.

 • A Bevezetés folytatása

  Mária Magdolna elsőként látta a feltámadt Krisztust

  „Jeruzsálem leányai”, akiket Lukács említ meg, feltehetőleg kegyes zsidó nők voltak, akik eljártak a keresztre feszítésekre, bódító borral itatták meg az elítéltet, hogy enyhítsék szörnyű fájdalmát. Könyörületes cselekedet volt, „jajgattak és siratták” azt, akit halálra ítéltek a Törvény szerint. Jézus hozzájuk intézett szavai együttérzését, rokonszenvét tükrözik.

  Azt kérte Jézus “Jeruzsálem leányaitól”, hogy ne miatta sírjanak, hanem magukért, mert tudta, hogy ha a világ továbbra is süket marad az ő üzenetére, akkor biztosan bekövetkezik a katasztrófa. Nem tudjuk, mit kezdtek az asszonyok a figyelmeztetéssel, illetve hogy ők követték-e Jézust egészen a keresztre feszítés helyszínéig. Azt viszont tudjuk mind a négy evangéliumból, hogy asszonyok egy kis csoportja ott virrasztott a kereszt lábánál, köztük volt Mária, Jézus édesanyja, Kleofás felesége Mária, és Mária Magdolna.

  Jézus kereszthalála után Mária Magdolna követte azokat, akik elvitték a holttestet, hogy lássa, hova helyezik. János evangéliumában azt olvassuk, hogy „A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz”. Meg se várta, hogy megvirradjon, tele volt kérdésekkel, de hűsége és odaadása megkapja jutalmát. Ő az első, aki láthatja a feltámadt Krisztust, aki őt a nevén szólítja, és elküldi, hogy mondja el a többi apostolnak az örömhírt. Ő lett „az apostolok apostola”.

 • Beszélgetés Istennel

  Mikor vagy hol tapasztaltad meg, hogy találkoztál az Úrral?
  • Ezek az asszonyok, külön vagy egy csoport tagjaként, így vagy úgy, de találkoznak Jézussal. A lelkigyakorlat elején talán érdemes felidézned, te mikor és hol tapasztaltad meg a találkozást az Úrral. Milyen volt akkor az életed, milyenek voltak a körülmények?
  • Folytatva az élmény felidézését, milyen volt a találkozás? Mi lett az eredménye?
  • Végül pedig miben szoktad megtapasztalni Isten jelenlétét mostanában? Hol szeretnél találkozni, szorosan együtt lenni vele?
Nyitólap