• Ráhangolódás

  Milyen gondolatok járnak most a fejedben
  • Imaidőnk elején maradj mozdulatlan. Mindegy, hogy állsz, kényelmesen ülsz, vagy fekszel. Vegyél fel egy olyan pozíciót, melyben el tudsz lazulni, anélkül hogy eltompulnál. Maradj így, engedd el magad.
  • Most próbálj arra koncentrálni, ami most zajlik az elmédben, a szívedben. Milyen gondolatokat tudsz elkapni? Milyen érzéseket veszel észre? Ahogy próbálsz egyre inkább elcsendesedni, van-e valami, ami el akarja foglalni a tudatodat?
 • Csendgyakorlatok

  Egy ideig ne tegyél mást, csak figyeld, mi zajlik benned
  • Míg elidőzöl ezeknél a gondolatoknál, érzéseknél, figyeld meg, hogy az egész olyan, mintha hullámzana, olyan, mint az árapály. Vannak hosszabban tartó, megmaradó gondolatok-érzések, mások csak jönnek-mennek, inkább csak benyomások. Figyeld még egy ideig gondolataidat, érzéseidet, ahogy átfolynak rajtad.
  • Próbálj jobban elhatárolódni ezektől az érzésektől. Már nem a gondolatok és érzések folyója vagy. Bizonyos távolságból figyeled a folyót, figyeled a gondolatokat és érzéseket. Maradj itt egy ideig, békésen figyelve mindazt, ami végbemegy, anélkül hogy sürgősen be akarnál avatkozni. Hagyd, hogy a gondolatok, érzések folytassák útjukat. Közben nyugalmas megfigyelési pontodról hallgasd meg a részletet Lukács evangéliumából, mely Keresztelő Szent János életének elejéről mesél el egy részletet.
 • Olvasmány

  Lk 1, 57 – 66

  Elérkezett Erzsébet szülésének ideje, és fiút szült. Amikor a szomszédok és rokonok meghallották, hogy milyen nagyra méltatta az Úr irgalmában, vele örültek.

  A nyolcadik napon elmentek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Az apja nevéről Zakariásnak akarták elnevezni. De az anyja tiltakozott: „Nem, hanem Jánosnak kell hívni.” Így válaszoltak neki: „Nincs rokonságodban senki, akit így hívnának.” Aztán intettek az apának, minek akarja, hogy elnevezzék. Az írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá: „János az ő neve.” Mindnyájan csodálkoztak. Neki pedig nyomban megnyílt az ajka és megoldódott a nyelve, megszólalt és magasztalta az Istent. A szomszédokat mind elfogta a félelem, és Júdea egész hegyvidékén elterjedt ezeknek a dolgoknak a híre. Akik csak hallották, szívükbe vésték s mondták: „Vajon mi lesz ebből a gyerekből?” Mert az Úr keze volt vele.

 • Elmélkedés

  Van-e olyan emléked, amikor félelemmel és álmélkodva reagáltál Istenre
  • Adventi lelkigyakorlatunknak ezen a pontján három olyan személlyel foglalkozunk, akik nem szerepelnek Jézus felmenői között Máté listáján. Zakariás, Erzsébet és János nem tartoznak az egyenesági rokonok közé, az ősök közé sem Ábrahámtól Jézusig. Ők rokonok, mégpedig kortárs rokonok, Mária oldalán. Erzsébetről azt tartották, hogy nem lehet gyermeke. Kisfia születése ezért határtalan örömmel tölti el őt, a barátait, szomszédait. Van olyan emléked, amikor együtt örültél valakikkel egy régóta várt gyermek születésén?
  • Jánosra vár a feladat, hogy felkészítse az embereket Jézus fogadására. Isten működése megmutatkozik élete első pillanataitól kezdve. Az emberek, a leírás szerint, csodálkozással, félelemmel figyelik az eseményeket. Van olyan emléked, amikor te magad reagáltál Istenre és az Ő tetteire félelemmel és álmélkodva?
 • Beszélgetés az Úrral

  Isten megkegyelmezett
  • A nevek és azok jelentése fontosak a Biblia szerzői számára. Zakariás ragaszkodik hozzá, hogy fiát Jánosnak nevezzék, ezt a nevet mondta neki az angyal, aki először közölte vele, hogy apa lesz. A János név jelentése: “Isten megkegyelmezett”. Kapcsolódik-e ehhez a jelentéshez valamilyen momentum az életedből, amikor Isten valóban kegyelmes volt? Mivel tudnád alátámasztani ennek a kifejezésnek az igazságát?
  • A szakasz végén az emberek felteszik maguknak a kérdést: "Mi lesz ebből a gyerekből?" Ismerjük a történet folytatását. Sokakat megkeresztel János, kéri őket, hogy térjenek meg bűneikből. Felismeri Jézust, és utat készít neki, mint olyan valakinek, aki nagyobb nála. Beszédei miatt összeütközésbe kerül egy királlyal, és végül mártírhalált hal a börtönben. Mi fog meg leginkább Keresztelő Szent János életében és példájában?
  • Beszélgess egy kicsit Jézussal az unokatestvéréről, Jánosról, mit jelent neked az ő életpéldája, és mit éltél át a mostani imaidő során.
Nyitólap