• Ráhangolódás

  Isten hangját könnyebben meghalljuk a csendben
  • A mai gyakorlatban - mellyel könnyebben eljutsz a csendbe, ahol jobban hallatszik Isten hangja - figyelj arra, mit érzel tested különböző részein. Mindegy, hogy kényelmesen ülsz egy széken, lefeküdtél, vagy sétálsz. Először összpontosíts a lábadra, érezd rajta a cipőt, talpad alatt a padlót, a földet.
  • Aztán indulj felfelé, összpontosíts a lábszáradra, combodra, csípődre, törzsedre, karodra, kezedre, nyakadra, arcodra, fejtetődre. Csak akkor menj tovább a következő testrészre, ha már biztosan megérkeztél az előzőre.
 • Csendgyakorlatok

  Hagyd, hogy figyelmed megpihenjen valahol lényed központjában
  • Mikor elértél a fejedig, térj vissza a lábadhoz, és menj újra végig saját ritmusodban az egész testeden egyszer-kétszer.
  • Végül hagyd, hogy a figyelmed megállapodjon valahol lényed közepén.
  • Onnan, a nyugalom központjából hallgasd, hogyan emlékeznek a későbbi generációk Jojachin királyra.
 • Olvasmány

  2Kir 24, 6; 8 – 15
  Akkor Jojakim megtért atyáihoz, és fia, Jojachin lett helyette a király.

  Jojachin tizennyolc esztendős volt, amikor király lett, és három hónapig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Nechustának hívták, s a jeruzsálemi Elnatannak volt a lánya. Azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, egészen úgy, mint apja tette.

  Abban az időben Babilon királyának, Nebukadnezárnak a szolgái felvonultak Jeruzsálem ellen, és a város ostrom alá került. Aztán Nebukadnezár, Babilon királya, maga is hadba vonult a város ellen, amelyet közben szolgái ostrom alatt tartottak. Akkor Júda királya, Jojachin kiment Bábel királyához, ő, anyja, szolgái, parancsnokai és tisztségviselői. S Babilon királya foglyul ejtette őket, uralma 8. esztendejében..

  Elhurcolta az Úr templomából az összes kincset, ugyanígy a királyi palota kincseit is; az összes aranyedényt összetörte, amit Salamon, Izrael királya az Úr temploma számára csináltatott, úgy, ahogy az Úr előre megmondta. Egész Jeruzsálemet fogságba hurcolta, az összes parancsnokot és fegyverforgatásra alkalmas férfit, tízezer foglyot, ezenkívül az összes kovácsot és lakatost, nem maradt ott senki, csak a föld egyszerű népe.

 • Elmélkedés

  Mi az első benyomásod az olvasottak/hallottak alapján?
  • Jojachin az utolsó, akit Szent Máté név szerint említ felsorolásában, mielőtt a zsidóság elitjét Babilonba hurcolták volna. (Máté evangéliuma a név egy másik formáját – Jechonja – használja.) Mi az első benyomásod erről a szerencsétlen királyról első olvasás után?
  • A történészek szerint Jeruzsálem itt leírt pusztulását az okozta, hogy a babiloni birodalom tovább akart terjeszkedni gyengébb szomszédja területére. A Biblia krónikása számára egyszerűbb a magyarázat. Jojachin “azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében”, és ezért büntetés járt. Nem ismervén a hátteret, neked melyik magyarázat tűnik kézenfekvőbbnek?
 • Beszélgetés az Úrral

  Töprengj el azon, mit jelent a száműzetés gondolata a te életedben
  • A száműzetéssel akkor és azóta is nagyon sokat foglalkozik a zsidóság. Hontalanságot jelent, arra vagy kényszerítve, hogy idegenek között élj, idegen nyelven beszélő emberek, idegen szokások között. Jézus kisgyermekként élte ezt át, mikor szüleivel Egyiptomba kellett menekülniük. El tudod képzelni, milyen lehet ez az érzés? Talán van saját élményed, vagy a híradóban hallhattad mai menekültek vallomását.
  • Gondolj bele az otthon maradottak helyzetébe is. Ők, ahogy az Írás mondja, “a föld egyszerű népe”. Mindenkit elhurcoltak, a nép vezetőit, a művelt embereket, még a katonákat is, akik a védelmüket biztosították. A hátramaradottak elvben a megszállók rabszolgái lettek. Bele tudod képzelni magad a helyzetükbe? Talán olvastál vagy láttál történeteket mai emberkereskedelemről.
  • Ahogy imaidőd a végéhez közeledik, elbeszélgethetnél Istennel a mai száműzöttekről és rabszolgákról, menekültekről, menedéket kérőkről. De gondolkozhatsz azon is, mit jelent a száműzetés a te életedben. Bármelyik úton indulsz el, tudd, hogy olyan Istennel beszélsz, aki teljes hatalmával védelmezi a szűkölködőket.
Nyitólap