• Ráhangolódás

  Egész figyelmedet fordítsd arra, amit a kezedben tartasz
  • Ebben a lelkigyakorlatban minden imaidő előtt más módszert javaslunk, mellyel nagyobb összeszedettséget érhetsz el, és válhatsz késszé Isten üzenetének meghallására. Ma kezdhetsz azzal, hogy kézbe veszel valamilyen tárgyat, amit könnyen meg tudsz tartani. Lehet egy csésze, egy gyümölcs, egy madártoll, egy kavics. Ha semmi nincs kéznél, akkor összpontosíts valamelyik ruhadarabodra. Válassz ki valamit, és csendben figyelj rá egy ideig.
  • Most tedd át a másik kezedbe, vagy fordítsd meg. Nézd meg alaposabban. Összpontosíts arra, milyen érzés a kezedben tartani, mennyire nehéz vagy könnyű, a felülete sima-e vagy érdes, kemény-e vagy puha. Engedd, hogy teljes figyelmedet lekösse ez a tárgy, ami a kezedben van.
 • Csendgyakorlatok

  A tárgy, amit választottál, végső soron Isten teremtésének egy darabkája
  • Most újra nézz rá. Találsz-e rajta valamit, amit nem vettél észre először? Mitől különleges? Mi teszi egyedivé? Még ha tömegtermék is, van rajta valami, amitől más, mint az összes többi hasonló tárgy.
  • Időzz el még egy ideig ennél a tárgynál, gondolj rá úgy, mint ami végső soron egy darabkája Isten teremtett világának. Most abban a csendben, amibe elérkeztél, hallgasd meg, hogyan szólt népéhez Dávid király az élete vége felé.
 • Olvasmány

  1Krón 28, 2; 4-8
  Dávid felállt, és ezt mondta: „Hallgassatok meg, testvéreim és népem. Én magam akartam állandó hajlékot építeni az Úr szövetsége ládájának, Istenünk zsámolyának. Az építkezést már előkészítettem. Ám az Úr, Izrael Istene kiválasztott atyám házából, hogy minden időkre Izrael királya legyek, mert Júdát szemelte ki fejedelemnek és Júda házában az én atyám házát. Atyám fiai közül bennem találta kedvét, s így engem tett meg egész Izrael királyává. Összes fiaim közül – az Úr ugyanis sok fiút adott nekem – a fiamat, Salamont választotta ki az Úr, hogy az Úr királyságának trónján üljön Izrael fölött. Azt mondta nekem: Fiadnak, Salamonnak kell a házamat és udvarait fölépítenie. Kiválasztottam, hogy fiam legyen, én meg atyja leszek. Királyságát mindenkorra megerősítem, ha odaadóan megtartja parancsaimat és törvényeimet, úgy, mint a mai napon. Most tehát egész Izrael előtt, amely lát minket, Isten gyülekezete előtt, Istenünk előtt, aki hall minket, keressétek és tartsátok meg az Úrnak, a ti Isteneteknek a parancsait, hogy birtokolhassátok ezt a szép országot, s azt örökségként mindörökre átadhassátok fiaitoknak.

 • Elmélkedés

  Próbáld felismerni Isten működését életed egy nehéz pillanatában
  • Jézus összes őse közül a két legnevesebb minden bizonnyal Dávid és Salamon, Izrael két legnagyobb királya. Dávid katonai vezető volt, legyőzte Izrael ellenségeit, és fővárossá tette Jeruzsálemet. Salamon megépítette a templomot a város szívében. Ahogy ebben a részben Dávid a népet is emlékezteti rá, mindkettejüket Isten választotta ki erre a szerepre. Mit vált ki benned a gondolat, hogy téged is kiválaszthatott Isten, hogy segíts Neki elvégezni a világban valamit, amit eltervezett?
  • Dávidnak nem volt része könnyű életben. Királyelődje, Saul, riválist látott benne, és meg akarta ölni. Később a fiai szítottak ellene polgárháborút. Élete végén Dávid mégis felismerte Isten működését mindabban, amit átélt, a jónak látszóban is, a rossznak tűnőben is. Próbáld most felismerni Isten működését életed egy nehéz szakaszában. Vagy kérd meg Istent, segítsen, hogy felismerd őt ott, abban a helyzetben.
  • Salamont főleg a bölcsessége tette emlékezetessé. Ő maga is Isten különleges ajándékaként értékelte ezt - jobban, mint a gazdagságot vagy a hosszú életet. Milyen kép jelenik meg előtted, ha egy bölcs emberre gondolsz? Felismered-e magadban, hogy megkaptad, vagy szeretnéd-e megkapni a bölcsességet, mint Isten ajándékát?
 • Beszélgetés az Úrral

  Jézus őseinek élete mit mond neked arról, hogyan működik Isten a te életedben?
  • Az evangéliumok többször kiemelik, hogy Jézus Dávid király leszármazottja. Azért születik Betlehemben, mert Mária Józseffel Dávid városába kell, hogy utazzon a népszámlálásra. Bartimeus, a vak koldus, Dávid Fiához kiált, mikor Jézust hívja. Jézus mégis istállóban született, és árulóként végezték ki. Az olvasott szakaszban Dávid ígéretet kap, hogy ő és leszármazottai örök időkre uralkodni fognak Izrael fölött. Máté evangéliuma szerint Jézus ennek az ígéretnek a beteljesedése. Tudsz-e Jézusra mint királyra gondolni?
  • Az imaidő végéhez közeledve, beszélgess Jézussal - akit Máté evangéliuma Dávid Fiának hív - ezekről az őseiről, és hogy az ő életük miként mutatja meg Isten működését a te életedben és a körülötted lévő világban.
Nyitólap