• Ráhangolódás

  Figyeld, ahogy belélegzel és ahogy kilélegzel

  A mai imádság kezdetén próbálj mélyebbre hatolni a belső nyugalomba, úgy, hogy a légzésedre koncentrálsz. Ne próbáld megváltoztatni légzésed ritmusát vagy mélységét. Csak annyi tennivalód van, hogy vedd észre. Csak figyeld, ahogy belélegzel, majd kilélegzel. Vedd észre, ahogy a levegőt belégzéskor a tüdődbe szívod, majd visszaereszted a légtérbe, ahogy kilélegzel. Egyszerűen, békésen figyeld a következő hat levegővételed.

 • Csendgyakorlatok

  Hagyd, hogy figyelmed maradjon a Szentlélekkel éned középpontjában
  • Most belégzés közben kövesd figyelemmel a levegő útját a mellkasodba. Héberül – akárcsak magyarul - a légzés és a lélek szavak azonos tőről fakadnak. Képzeld el, hogy magadba szívod Isten leheletét, a Szentlelket, és hagyod, hogy éned központját elárassza a Lélek melege és fénye.
  • Most hagyd, hogy a háttérben folytatódjék a lélegzésed, figyelmedet fordítsd lényed középpontjában, szívedben a Lélekre, és pihenj a csendben, nyugalomban.
  • Majd ebben a csendben és nyugalomban hallgasd Isten szavát, ahogy most Rut könyvéből szól hozzád.
 • Olvasmány

  Rut 2, 8 - 13
  Boász így szólt Ruthoz: „Hallgass ide, leányom! Ne menj más földjére tallózni, ne menj el innét, hanem szegődj szolgáimhoz. Tartsd szemmel a földet, amelyet learatnak és haladj a nyomukban. Megparancsoltam szolgáimnak, hogy ne háborgassanak. S ha megszomjazol, menj oda a korsóhoz és igyál abból, amit a szolgáim telemertek.” Rut arcra borult és egészen a földig hajolt, aztán megkérdezte: „Hogy van az, hogy tetszésre leltem szemedben és – bár idegen vagyok –, ennyire szíves vagy hozzám?” „Elbeszélték nekem – válaszolta Boász –, mi mindent tettél anyósodért férjed halála után: elhagytad apádat, anyádat, szülőföldedet és eljöttél egy néphez, amelyet azelőtt soha nem ismertél, sem tegnap, sem tegnapelőtt. Jutalmazzon meg az Úr azért, amit tettél! Részesítsen bőséges jutalomban az Úr, Izrael Istene, akinek védőszárnyai alatt oltalmat találni idejöttél.” „Szeretném, ha tetszésre találhatnék szemedben, uram! Megvigasztaltál és jó szóval fordultál szolgálódhoz, jóllehet még annyi sem vagyok neked, mint valamelyik szolgálód” – felelte.

 • Elmélkedés

  Idézz fel egy emléket, amikor váratlan kedvességet, jóságot kaptál valakitől
  • Jézus felmenőinek Máté evangéliuma elején lévő felsorolása szerint Boász és Rut Dávid király dédszülei voltak. Rut csak a második nő, akit Máté megemlít.  Annál meglepőbb ez, mivel ő idegen, nem a választott nép tagja. Moábból származik, egy távoli országból a Holt-tenger partján, messze Izraeltől. Észrevettél magadban vagy a körülötted élőkben valamilyen bizalmatlanságot, gyanakvást az idegenekkel szemben? Ez segít megértened, hogyan tekinthettek Rutra az izraeliták, akik között élt?
  • Amikor belépünk a történetbe, Rut szegény özvegyasszony, aki gondját viseli idősödő anyósának. Próbál megélhetéshez jutni úgy, hogy Boásznak, egy gazdag zsidó nemesnek a földjén szedegeti össze az aratás után visszamaradt gabonát. Először nem veszi észre, hogy Boász felfigyelt rá, és szólt az embereinek, hogy védelmezzék. Van olyan emléked, amikor te éltél át váratlan kedvességet valaki részéről? Ha felidézed akkori érzéseidet, megérted, mit érezhetett Rut ebben a szakaszban?
 • Beszélgetés az Úrral

  Hol látod leginkább, hogy Isten a mindennapok történésein keresztül működik
  • Boásznak elmesélték, hogyan hagyta el Rut a szülőföldjét, és miután özvegyen maradt, hogyan viselte gondját anyósának, Noéminek. A férfi könyörög Istenhez, hogy jutalmazza meg, és védelmezze Rutot. Ugyanakkori felajánlja az asszonynak saját támogatását, majd a szerelmét. Gyermekük, Obed a következő név, mely Jézus felé vezet. Isten ennek a két embernek a mindennapi jóságán és kölcsönös vonzalmán keresztül folytatja terve megvalósítását. Életednek mely területén tapasztalod, hogy Isten a mindennapi történéseken és kapcsolatokon keresztül működik?
  • Az imaidő végén beszélgess Istennel olyan emberekről, akiken keresztül váratlanul közelebb jutottál Hozzá. Próbálj ezen a héten odafigyelni, hogyan működik Isten olyan embereken keresztül, akikről ezt a legkevésbé tételezted volna fel.
Nyitólap