• Ráhangolódás

  Vedd észre a különféle hangokat, és azt, hogy honnan jönnek

  Amikor imádságos elmélkedésre készülsz, érdemes pár percet rászánni, hogy nyugodtabbá, csendesebbé, összeszedettebbé válj. Ennek több módja van, talán már van is olyan, amit kipróbáltál, ami bevált nálad. Mai imaidőnk elején próbálj a körülötted hallható hangokra figyelni. Ha nagyon csendes helyen vagy, akkor is lehet valamilyen hang a háttérben. De talán zajos helyen vagy, nem tudtál visszavonulni a mindennapi élet nyüzsgésétől. Bárhogy legyen is, vedd számba most a hangokat, és azt, hogy honnan erednek.

 • Csendgyakorlatok

  Összpontosíts a közelben hallható hangokra

  Most irányítsd figyelmedet közelebbre, figyelj a közvetlen melletted hallható hangokra. Hagyd a többit, azok maradjanak a háttérben. Figyelj bármilyen hangra, ami közelebb van, ami olyasmitől vagy olyan valakitől származik, aki legközelebb van most hozzád. Figyelj pár pillanatig ezekre a nagyon közelről hallatszó hangokra.

  Most hagyd el azokat is, váljanak azok is háttérzajjá, figyelmedet fordítsd befelé. Találj a bensődben egy csendes helyet, és egy-két percig pihenj meg ott, önmagad központjának nyugalmában.

  Halld Isten szavát, ahogy ott belül szól hozzád, és elmeséli Ábrahám meghívásának történetét.

 • Olvasmány

  Ter 12, 1 - 7
  Az Úr így szólt Ábrámhoz: „Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Nagy néppé teszlek. Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel. Megáldom azokat, akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.”

  Ábrám tehát elköltözött, ahogy az Úr megparancsolta neki, s vele ment Lót is. Ábrám 75 éves volt, amikor Háránból elindult. Ábrám vette feleségét, Sárait, az unokaöccsét, Lótot, minden vagyonukat, amijük volt és az összes szolgát, akiket Háránban szereztek. Azután elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek, s meg is érkeztek Kánaán földjére. Ábrám végigvonult az országon Szichem városáig, Móre terebintjéig. A vidéken kánaániták laktak. Akkor az Úr megjelent Ábrámnak és így szólt hozzá: „Ezt a földet utódaidnak adom.” Erre ő oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki.

 • Elmélkedés

  Hogyan kezdődött hitbéli utad?

  Ábrám, akit később Isten Ábrahámnak nevez át, az első név Jézus elődei között, akiket Máté az evangéliuma elején felsorol. A szakasz, amit most olvastál vagy hallottál, arról szól, hogyan kap Ábrám meghívást, hogy induljon el az Ígéret Földjére. A hívásra adott válasza teszi Ábrahámot hitbeli ősatyánkká, ahogy a liturgiában nevezzük. Hol és hogyan kezdődött a te hitutazásod?

  Ábrám elindul, mert ígéretet kap, hogy Isten nagy néppé teszi. Istenbe, Isten hűségébe helyezi bizalmát. Ha be kéne számolnod a hitedről, arról, hogy miért vagy és maradsz keresztény, mit mondanál? Fel tudod idézni Istennek valamilyen ígéretét a te életedben?

  Isten ígérete nem egyedül Ábrahámnak szól. Feleségével, unokaöccsével, kiterjedt családjával, egész háza népével indul útnak. Az ígéret pedig átnyúlik az eljövendőre: “ezt a földet utódaidnak adom”. Kik azok, akik társaid hited útján? Kik támogatnak, vagy fordulnak hozzád támogatásért, ahogy igyekeznek Krisztus tanítványai lenni?

 • Beszélgetés az Úrral

  Adj hálát az Úrnak a jó dolgokért, amiket adott

  Később Máté elmondja evangéliumában, hogy Jézus, aki Atyjának ismeri az Istent, Őt Ábrahám, Izsák és Jákób Istenének is nevezi. Ebben a kifejezésben Ábrahám együtt szerepel a fiával és az unokájával. Máté szerint Jézus családfájában ők az első három név. E három nemzedékben beteljesül Isten ígérete. Pedig Izsák csak akkor születik meg, mikor Ábrahám és a felesége már nagyon öregek, ráadásul szinte emberáldozattá válik. Jákób csak úgy örökli az ígéretet, ha csellel kirekeszti belőle bátyját, Ézsaut. Úgy tűnik, Isten ígéretei gyakran váratlan módon teljesülnek, néha csak akkor, mikor már feladjuk a reményt. Tudod ezt a saját életedre alkalmazni, történt veled hasonló?

  Ennek a szakasznak a végén Ábrahám, aki elérte az Ígéret Földjét, oltárt épít, és hálát ad Istennek mindazért, amit tett érte. Ha gondolod, te is zárhatod a mai imaidőt azzal, hogy megköszönsz Istennek néhány jó dolgot, amit tett érted, és az ígéreteket, amiket valóra váltott az életedben.

Nyitólap