• Köszöntés

  Mélyítsd el magadban Isten jelenlétének tudatát

  Isten hozott az idei adventi lelkigyakorlaton. Minden lelkigyakorlat alkalmat nyújt arra, hogy hátralépjünk a mindennapok nyüzsgéséből, és imádságos lélekkel szemügyre vegyük kapcsolatunkat Istennel, a körülöttünk lévő emberekkel, a világgal, melyben élünk. Az adventi időszak, amikor az egyház karácsonyra, Jézus eljövetelére készülődik, különösen alkalmas ilyen elvonulásra.

  Ezévi lelkigyakorlatunk segítője, iránymutatója Jézus nemzetségtáblája lesz, ahogy azt Szent Máté evangéliumának elején feljegyezték. Reméljük, hogy az itt bemutatott anyag alapján imádkozva egyre jobban fel fogod ismerni Isten munkálkodását, ahogyan sok-sok évszázadon keresztül előkészítette Fia eljövetelét. Abban is bízunk, hogy ezzel párhuzamosan egyre nyilvánvalóbbá válik számodra Isten működése saját életedben.

 • Gyakorlati tanácsok

  Melyik napszak legalkalmasabb neked az imádkozásra

  Szeretnénk megemlíteni néhány gyakorlati dolgot, amik segíthetnek, ha még nem végeztél ilyen lelkigyakorlatot, illetve felidézik az előzőeket, ha már végeztél. Három kérdés alapján gyűjtjük csokorba a megfontolandókat: hogyan, mikor és miért imádkozzunk?

  Első kérdésünk a “hogyan”. Át kell gondolnod, mennyi időt tudsz szánni a lelkigyakorlat egy-egy imaszakaszára. Jó ezt előre eltervezni, és próbáld be is tartani, amit elhatároztál. Ne add fel túl korán, ha az az érzésed, hogy lapos, száraz az imádságod, de ne is nyújtsd el, ha úgy tűnik, minden nagyon jól megy. Úgy számoltunk, hogy az egy-egy alkalomra szóló anyag ebben a lelkigyakorlatban 20-25 perc alatt végezhető el, de ha például jobban fel akarsz készülni, több időt is szánhatsz a bevezető gyakorlatra, vagy a végén maradhatsz tovább. Ami fontos: válassz ki egy időszakot, amit rendszeresen ki tudsz szakítani megszokott életritmusodból.

  Mielőtt a “hol” kérdést eldöntenéd, gondold át, hogy melyik napszak lesz a legalkalmasabb az imádkozásra: reggel, este vagy valamikor a nap folyamán? Ennek alapján gondolkozhatsz aztán el azon, hogy hol lenne a legalkalmasabb imádkozni, elmélkedni.

  Végül, ami a “miért” kérdést illeti, kérdezd meg magadtól, miért szeretnéd ezt a lelkigyakorlatot elvégezni. Milyen áldásokra, ajándékokra számítasz, mit szeretnél kapni Istentől az imaórákon. Figyelj oda, hogy minden imádkozást azzal kezdj, hogy kéred Istentől ezeket az ajándékokat, vagy bármit, amit adni szeretne neked.

  Ha hagytál magadnak egy kis időt, hogy mindezt átgondold, készen állsz rá, hogy imádságos lélekkel fordulj Jézus felmenői felé. Mielőtt nekifogsz, tudatosítsd magadban, hogy Isten szívesen veszi, hogy így akarsz találkozni vele, és gondolj mindazokra, akik most szerte a világon veled együtt imádkozzák ugyanezt a lelkigyakorlatot.

 • Bevezetés

  Isten végig fia, Jézus elküldésének tervét készítette elő

  Az elmúlt években a családfakutatás újra divatba jött. Tévéműsorok készülnek hírességekről, akik utánajárnak őseiknek. Honlapok jöttek létre, hogy a közönséges embereket segítsék ugyanebben. Egy darabig jó hasznát veszed a különböző összeírásoknak, családi levelezésnek, de ha messzebbre akarsz visszamenni az időben, fel kell lapoznod a különböző egyházi anyakönyveket, amelyekbe a születéseket, házasságokat, haláleseteket feljegyezték. Gyakran érik meglepetések az embert, mikor messze vidékre elszármazott vagy furcsa foglalkozású elődökről szerez tudomást. A családok jó részében akad egy-egy fekete bárány, de olyat is találunk, mikor valakik nehéz körülmények között tudtak szépen élni.

  Máté evangéliuma egy olyan fejezettel kezdődik, mely felsorolja Jézus őseit 42 generációra visszamenőleg! Ábrahámmal kezdi, akit a katolikus liturgia hitbeli ősatyánknak nevez. Jól láthatóan, gondosan megszerkesztett jegyzékről van szó, mely három, 14 nevet tartalmazó részre oszlik. A csoportokat a zsidó vallásos történelem két meghatározó eseménye választja el egymástól: Dávid uralkodása, aki talán a legnagyobb királya volt a zsidóságnak, és a mélypont, amikor a nép színejavát elhurcolták Babilonba. Máté mindenekelőtt azt szeretné bizonyítani, hogy Izrael történelmének kezdetétől minden arra irányult, hogy megvalósuljon Isten terve, és elküldje a választott néphez Fiát, Jézus Krisztust.

  Máté a férfiágon vezeti le Jézus nemzetségtábláját, a szöveg már-már hipnózis jelleget ölt: “Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob nemzette Júdát és testvéreit.” A felsorolt nevek némelyikét jól ismerjük a bibliai történetekből, ilyen Ábrahám, Dávid, Salamon vagy József, “Máriának a férje, aki a Krisztusnak nevezett Jézust szülte”. Mások csak azok számára hangzanak ismerősnek, akik jól ismerik az Ószövetséget: ilyen Jessze, Dávid király apja, vagy Jechonja, a király, akit elhurcoltak Babilonba. A harmadik csoportba olyanok tartoznak, akiket csak ebből a felsorolásból ismerünk. Vannak a listában szentek és bűnösök, zsidók és egy idegen, néha egy-egy édesanya neve is felbukkan, vagy egy édesapáé.

 • Olvasmány

  Mt 1, 1-17
  Jézus Krisztus, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségtáblája.

  Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob nemzette Júdát és testvéreit. Júdának született Perec és Szerach, Támártól. Perec nemzette Hecromot, Hecrom nemzette Aramot. Aram nemzette Aminadabot, Aminadab nemzette Nachsont, Nachson nemzette Salmont. Salmonnak született Boász, Ráchábtól. Boásznak született Jobed, Ruttól. Jobed nemzette Izájt, Izáj nemzette Dávid királyt..

  Dávidnak született Salamon, Urija feleségétől. Salamon nemzette Rechabeámot, Rechabeám nemzette Abiját, Abija nemzette Azát. Aza nemzette Jozafátot, Jozafát nemzette Jorámot, Jorám nemzette Uziját. Uzija nemzette Jotámot, Jotám nemzette Acházt, Acház nemzette Hiszkiját. Hiszkija nemzette Manasszét, Manassze nemzette Amoszt, Amosz nemzette Joziját. Jozija nemzette Jechonját és testvéreit – a Babilonba való elhurcoláskor.

  A Babilonba hurcolás után: Jechonja nemzette Sealtielt, Sealtiel nemzette Zerubbábelt. Zerubbábel nemzette Abihudot, Abihud nemzette Eljákimot. Eljákim nemzette Acort. Acor nemzette Cádokot, Cádok nemzette Achimot, Achim nemzette Eliudot. Eliud nemzette Eleazárt, Eleazár nemzette Mattant, Mattan nemzette Jákobot. Jákob nemzette Józsefet, Máriának a férjét, aki a Krisztusnak nevezett Jézust szülte.

  Így a nemzedékek száma: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a Babilonba való elhurcolásig tizennégy nemzedék, és a Babilonba való elhurcolástól Krisztusig tizennégy nemzedék.

 • Ráhangolódás

  Isten a te helyedet is előkészítette

  Ebben a lelkigyakorlatban Jézus néhány ősével foglalkozunk majd, meglátjuk, hogyan tudja az ő történetük elmélyíteni hitünket, mialatt mi magunk is Jézus megszületésére készülünk, amit pár hét múlva fogunk megünnepelni. Lelkigyakorlatunk elején hasznos lenne számba venni, honnan ered a mi hitünk. Vissza tudjuk vezetni szüleink, nagyszüleink életére, vagy még messzebb? Vagy úgy véljük, a mi hitünk sokkal személyesebb, szinte semmi köze nincs barátok vagy rokonok hitéhez? Ne feledd, egyik válasz se jobb a másiknál. Mindenki hitének kialakulásában szerepe van más embereknek – még akkor is, ha téged könyvek vittek közelebb a kereszténységhez: akkor is el kell ismerned a szerzők szerepét. Ugyanakkor az is igaz, hogy végső soron személyes döntést kellett hoznunk, hogy tanítvánnyá váljunk, és ezt az életbevágó döntést senki nem vállalhatja át tőlünk.

  Végső soron, ami igaz Jézusra, igaz ránk is. Isten tervében a világ kezdete óta szerepelt az életre hívásunk. Sok-sok nemzedéken keresztül Isten előkészített egy helyet vagy helyeket számunkra, adott emberek között. Ahogy a lelkigyakorlat hetein át végigkövetjük, hogyan tette mindezt Isten Jézusért, imádkozunk azért, hogy mélyebben megismerjük Isten bölcs és gondoskodó szeretetét, amivel életre hív és megformál egyenként mindannyiunkat.

Nyitólap