User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Mt 9,35-10,1.6-8

Isten igéje

Jézus bejárta az összes várost és falut. Tanított a zsinagógáikban, hirdette az ország örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden gyengeséget. Mikor a tömegeket látta, megesett rajtuk a szíve, mert elgyötörtek voltak és levertek, olyanok, mint a pásztor nélküli juhok [Ez 34,5]. Erre így szólt tanítványaihoz: ,,Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.' Ezután magához hívta a tizenkét tanítványát. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek: ,,Elközelgett a mennyek országa!'' Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!

Mt 9,35-10,1.6-8
 • Gondolatok a mai olvasmányhoz

  Active
  Default
  • Jézus, ebben az evangéliumi szakaszban látlak, ahogy vigyázó szemmel és füllel odafordulsz szenvedő kortársaid segélykiáltása felé. Együttérző voltál, balzsamot vittél életük sebeire.
  • Uram, a szegények és megtört szívűek kiáltását naponta sugározzák be nappalimba a migrációs áradatról érkező hírek. Emlékeztess, hogy arra hívtál, hogy a te együttérző szemed, füled, kezed legyek. Hadd válaszoljak szerető együttérzéssel mindenkinek, aki hozzám fordul.
 • Gondolatok a mai olvasmányhoz

  Active
  Default
  • Isten együttérzésének az egész világra ki kell terjednie. Jézus arra kér, hogy tegyünk érte. A Megszentelt tér közösségét is erre hívja. Milyen erős az én együttérzésem?
  • A szükségben lévők iránti elkötelezettség és odaadás kegyelmét kérjük. Lehet, hogy nem sokat tudunk tenni értük, de nem baj. Lehet, hogy a legértékesebb, amit bajban lévő embertársainkért tehetünk annyi, hogy megosztjuk velük a jó hírt, hogy Isten eljött, és közel van hozzánk.
 • Gondolatok a mai olvasmányhoz

  Active
  Default
  • Az aratnivaló sok és érett. A körülöttem élő emberekre gondolok, és kérem Istent, hogy világítsa meg, hol van lehetőségem arra, hogy arassak, gyűjtsek, vagy meglássam a jóságot. Isten elé viszem mindazt, ami jó, dicsőítem és hálát adok érte.
  • Annyi jó történik, amit észre sem veszünk, annyi áldás marad rejtve. Imádkozom azért, hogy felismerjem a termés gazdagságát magam körül.

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap