User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lk 2, 41-52

Isten igéje

Szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, mentek egy napig, és keresték a rokonok és ismerősök között. Amikor nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy keressék. Három nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor meglátták, csodálkoztak. Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, atyád és én szomorúan kerestünk.' Ezt felelte: „De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?' Ám ők nem értették meg ezeket a hozzájuk intézett szavakat. Velük ment hát, lement Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. Jézus meg gyarapodott bölcsességben, korban, s kedvességben Isten és az emberek előtt.

Lk 2, 41-52
 • Gondolatok a mai olvasmányhoz

  Active
  Default
  • Uram, segíts befogadnom ezt a jelenetet! Jézus növekedik, tízes éveibe lépett, buzgó tanulóként kérdezgeti tanárait. Anyja kérdésére: "Atyád és én …" udvariasan rámutat másik származására: "De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?' Ezek Jézus első fennmaradt szavai a Bibliában. Nincs még egy olyan evangéliumi jelenet, ami ilyen világosan érzékeltetné a fokozatos fejlődést, ahogy Jézus felnő a küldetéséhez. Ízlelgessem most ezt egy kicsit!
  • Mária és József zaklatottan térnek vissza a templomba, és keresik, akit elvesztettek. Ellentétben velük, amikor én a templomba megyek a Szentlelket hordozva, biztos lehetek abban, hogy találkozom Istennel.
 • Gondolatok a mai olvasmányhoz

  Active
  Default
  • Uram, segíts lassan bevennem ezt a jelenetet! Jézus növekszik, tizes éveibe lép, és buzgó tanulóként kérdezgeti tanárait. Anyja kérdésére: "Atyád és én …" udvariasan rámutat másik származására: "Atyám házában kell lennem." Nincs még egy olyan evangéliumi jelenet, ami ilyen világosan érzékeltetné a fokozatos fejlődést, ahogy Jézus felnőtt küldetéséhez. Ízlelgessem most ezt egy kicsit!

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap