User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lk 1, 26-38

Isten igéje

A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen.” Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Erre az angyal eltávozott.

Lk 1, 26-38
 • Gondolatok a mai olvasmányhoz

  Active
  Default
  • Mária, a társadalmi rang nélküli fiatal lány egy teljesen jelentéktelen helyről, Názáretből, meghívást kap, kiválasztott lesz, és befedi a Szentlélek árnyéka. Előbb megretten, de végül teljes bizalommal rábólint Isten kifürkészhetetlen terveire.
  • „Az egyház mindig is követendő példának állította hívei elé Máriát, nem az életvitele vagy a társadalmi-kulturális háttere miatt, hiszen ezek abban a formában ma már talán nem is léteznek sehol. Amiben példája lehet a mai hívő embernek, az ahogy saját életében teljesen és felelősségtudattal elfogadta Isten igéjét, aszerint cselekedett, és tetteit a segítségnyújtás és a szolgálat lelkülete vezérelte. Mária érdemes a követésre, mert ő volt Krisztus első és legtökéletesebb tanítványa.” (VI. Pál pápa)
 • Gondolatok a mai olvasmányhoz

  Active
  Default
  • Ahogy az ismerős jelenetet szemlélem, belém vág a kérdés: én hogyan szoktam reagálni krízispillanatokban? És Mária? Nem foglalkozik a dicsérettel, zavarba jön, és hangot is ad ennek. Hallja Isten hírnökét, de nem tudja, igaz-e, amit mond. Hogyan egyeztethető össze a szüzességemmel? - kérdezi. Tudja, hogy szabadon mondhat igent vagy nemet. Elgondolkodik a meghíváson, ahogy később majd elgondolkodik fia életének eseményein. Aztán teljes szívével válaszol.
  • Bölcsesség Széke, taníts meg, hogyan használjam a fejem és a szívem a nehéz helyzetekben!
 • Gondolatok a mai olvasmányhoz

  Active
  Default
  • Az ősbűnről szóló elméletet éppúgy teológusok alkották, mint ahogy annak magyarázatát is, hogyan nyert Ádám átka alól mentességet Mária – a Szeplőtelen Fogantatást. Imámban én inkább a régi ír költeményt idézem fel magamban:
  • "Királynők királynője, ó, női báj csodája, Szív, amely értünk megfékezte Isten jogos haragját, Fénysugár és a mennyei Tiszta Gyermek nevelőanyja, imádkozz érettünk, ahogy most mi imádkozunk, hogy bocsánatot nyerjünk!"
  • Mikor egyszer egy asszony azt mondta Jézusnak a tömegből: "Boldog a méh, amely hordozott", Jézus ezt felelte: "Boldogok, akik meghallgatják Isten szavát, és meg is tartják". Az első, aki így tett, az édesanyja volt: "Legyen nekem szavaid szerint." Emlékezzünk erre, mikor az Üdvözlégyet imádkozzuk.
  • Nem egyszerű így imádkozni, Uram. Mikor Te mondtad ezt a Getszemáni kertben, vért verejtékeztél: "Ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied". Segíts, hogy követendő példaként állítsam életembe. Mik azok a dolgok, események, amik táplálják bizalmamat, és erősítenek ebben a döntésben?
  • Szeretem Máriát a megfontoltságáért. Zavarba jött, és nem bízott a látomásban, megkérdőjelezte az üzenetet, és elgondolkodott, milyen következményei lehetnek. Ebből a helyzetből jutott el arra a nagyságra, mellyel mindannyiunknak példát ad: "Egészet adni - sohase felet. Vállalni mindent - bármit is jelent. Egészet adni - mindent, ami van, ami csak vagyok - maradéktalan". (Szent-Gály Kata: Krisztus követése)
  • A világ már sosem lesz olyan, mint volt, mert Mária igent mondott a meghívásra, hogy Isten anyja legyen. Mária által Isten új módon van velünk a világban Jézus személyében, aki ember és Isten. Életük későbbi szakaszában Jézus nemcsak azért tisztelte Máriát, mert test szerinti édesanyja volt, hanem mert „meghallotta és meg is tartotta Isten szavát”. Szívébe zárta Isten igéjét éppúgy, ahogy méhébe, családjába és életébe befogadta Jézus testét. Imánkban kérhetjük Istent, hogy Igéje keljen életre bennünk, ahogy valaha testet öltött Máriában.
 • Gondolatok a mai olvasmányhoz

  Active
  Default
  • Ez a jelenet az igaz imádság ábrázolása. Isten meglátogat egy küldönc által – legyen az egy sor a Szentírásból, egy esemény, egy emlék, egy találkozás. Foglalkoztatom Istent! Ő kezdeményezi a találkozást, köszönt engem: „üdvözlégy, kegyelemmel teljes”. Milyen érzés kegyelmi állapotban lenni?
  • Isten valamit kigondolt számomra. Akárcsak Mária, az örömhírt kell közvetítenem másoknak, és a Szentlélek segíteni fog. Isten a válaszomat várja. Ha igent mondok, Isten munkája általam is előrehalad a világban. Akárcsak Mária, merjem én is mondani: „Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem akaratod szerint.” Olyan egyszerű, és mégis olyan bámulatos az egész.

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap