User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Mt 22, 15-21

Isten igéje

A farizeusok erre félrevonultak és megtárgyalták, hogyan tudnának szavaiba belekötni. Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez. Mondd meg hát nekünk, mi a véleményed: Szabad adót fizetni a császárnak, vagy nem szabad?” Jézus átlátott álnokságukon, ezért így válaszolt: „Mit kísértetek, képmutatók? Mutassátok az adópénzt!” Odanyújtottak neki egy dénárt. Ekkor megkérdezte tőlük: „Kinek a képe és a felirata ez?” „A császáré” – felelték. Erre azt mondta nekik: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!” Ezt hallva annyira meglepődtek, hogy otthagyták és eloldalogtak.

Mt 22, 15-21

Gondolatok a mai olvasmányhoz

Active
Default
  • Az emberek elgondolkoztak Jézus válaszán. Volt, aki forradalom kitörésére vágyott az elnyomó rezsim ellen, mások saját konzervativizmusukat próbálták dédelgetni. Mit válaszolsz, Uram? Te éhezted és szomjaztad az igazságot, és meghallottad a szegények panaszát. Minden beszédedben kiálltál a nélkülözők mellett. De a változást békés úton kerested, akár úgy is, hogy tartsuk oda másik orcánkat annak, aki megütött. Elfogadtad, hogy adót kell fizetni, és ezzel elismerted, hogy jobb egy jól működő állam, mint a vadon törvényének anarchiája.
  • Nincs ellentmondásban az, ha valaki jó állampolgár, és egyúttal Istent szolgálja, mert Isten dolgozik az emberi rendszereken, intézményeken keresztül is, hogy felépítse a szeretet végső közösségét. Istennek szüksége van rám, hogy igaz kapcsolatokat építsek, bárhol vagyok is.

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap