User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lk 10, 21-24

Isten igéje

Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked.
Mindent átadott nekem Atyám. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya; és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni.” Jézus ezután tanítványaihoz fordult, és külön nekik mondta: „Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.”

 

Lk 10, 21-24
 • Gondolatok a mai olvasmányhoz

  Active
  Default
  • Jézusnak ez a szeretetteljes imádsága tükrözi a kapcsolatot, amit a Szentlélek által ápol az Atyával. Imájában hálát ad az örömhír terjesztésére kiküldött tanítványok sikereiért. Jézus azután a tanítványokhoz fordul, hogy elmondja nekik, mennyire boldogok lehetnek, amiért elfogadták az örömhírt, és életüket Istennel való kapcsolatukra építik.
  • Az őszinteségre és bizalomra épülő gyermeki hozzáállás termékeny talaj Isten igéjének befogadására.
  • Imádkozzunk, hogy nekünk is legyen szemünk a látásra és fülünk a hallásra, akárcsak az apostoloknak.
 • Gondolatok a mai olvasmányhoz

  Active
  Default
  • Milyen boldogok lehetünk, hogy láthatjuk Jézust, és hallhatjuk szavait! Jézus választott minket, hogy felfedje nekünk az Atyát. Érzem az örömöt és a hálát, amit ez az üzenet kiválthat bennem?
 • Gondolatok a mai olvasmányhoz

  Active
  Default
  • Úgy tűnik, hogy Jézus örömét leli tanítványaiban, és örül, hogy velük lehet. És annak is örül, amit az Atya a követőinek adott. Bennünk is örömét leli, és barátként együtt örülhetünk vele, ahogy a szülők is örülnek gyermekeik tehetségének, képességeinek. Egymásban is tudjuk örömünket lelni? Imánkban hálát adhatunk mások jóságáért, adományaiért, hitéért, különösen azokért, akiknek fontos szerepe van életünkben.
  • Mit tanultam a mai imámból? Mi az, ami rejtve van a bölcsek és okosak elől, és amit megtaláltam az ima lényegeként? Elgondolkozhatom az ima titkain, elmélkedhetem életemről és azokról a csodákról, amik velem történtek.
  • Kinek az imádsága tett olyanná, amilyen vagyok? Mit "hallottam' és "láttam" az imában, amire vágytam? Tudok hálát adni érte?
  • Felujjongani a Szentlélekben azt jelenti, hogy tudatára ébredünk az Atya végtelen és feltétel nélküli szeretetének, ami ránk árad. Mikor tapasztaltam az életemben ilyen pillanatokat? Mi gátol abban, hogy megtapasztaljam ezt a szeretetet most is?

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap