User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Napi ima - 2018-11-12

Isten jelenléte

„Az ajtó előtt állok, és zörgetek"- mondja az Úr.
Milyen csodálatos kitüntetés, hogy a Mindenség Ura arra vágyik, hogy bejöjjön hozzám.
Örömmel fogadom Őt.

Szabadság

Uram, mikor megalkottál, azt akartad, hogy szabadságban éljek.

Szentlelked vezetésével szabadon akarlak követni.

Áraszd lelkembe a vágyat, hogy napról napra egyre jobban megismerjelek és szeresselek.

Szerető figyelmesség

Hogy érzem ma magam?
Milyen a kapcsolatom Istennel? És másokkal?
Van valami, amiért hálás vagyok? Megköszönöm.
Bánok valamit? Bocsánatot kérek.

Isten igéje

Lk 17,1-6

Aztán, így szólt tanítványaihoz: "Lehetetlen, hogy botrányok elő ne forduljanak. De jaj annak, aki okozza őket. Jobb volna neki, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék, mint hogy e kicsik közül egyet is megbotránkoztasson. Vigyázzatok magatokra. Ha vét ellened testvéred, fedd meg. De ha megbánja, bocsáss meg neki. Ha hétszer vétkezik is naponta ellened, és hétszer fordul hozzád azzal, hogy "bánom", bocsáss meg neki." Az apostolok kérték az Urat: "Növeld bennünk a hitet." Az Úr ezt felelte: "Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki gyökerestül és verj gyökeret a tengerben! - megteszi nektek."

Gondolatok a mai olvasmányhoz

Active
Default
  • Jézus elmondja, hogy biztosan lesznek botlásaink, hiába akarunk helyesen élni. Megérti ezt, és a kiengesztelődés ajándékát nyújtja nekünk. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra a hatalmas kárra, amit okozunk, ha mi vagyunk a felelősek valaki botlásáért. Kapcsolataink a kölcsönös támogatást kell, hogy szolgálják, nem pedig azt, hogy letérítsük egymást a jó útról.
  • Legyünk hálásak mindazokért, akik, Isten kegyelméből, segítettek Jézus árnyékában megélni hitünket. Ha felismerjük gyengeségünket, s azt, milyen tapintatos velünk az Úr, könnyebben tudunk krisztusi módon viszonyulni azokhoz, akiknek meg kell bocsátanunk.

Párbeszéd

Saját szavaiddal tanítottad meg, hogyan imádkozzam.
A szépséges „Mi Atyánk"-imádság mindent magába foglal, amit mondani szeretnék.

Befejezés

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
Miképpen kezdetben,
most és mindenkor,
és mindörökkön örökké.

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap