User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Napi ima - 2018-11-12

Isten jelenléte

Uram, segíts, hogy megnyíljak Feléd egészen, mialatt félreteszem evilági gondjaimat.
Tölts el békéddel, szereteteddel.

Szabadság

Félelmeim és elvárásaim magam felé sokszor gátat jelentenek abban, hogy szabad legyek.
Megszokott, automatikus reakcióim akadályozzák, hogy a fejlődés új lehetőségei után kutassak.
Nagyobb belső szabadságért imádkozom, és azért, hogy odaforduljak az új kihívások felé forduljak, melyeket Isten nekem szán.

Szerető figyelmesség

Mikor visszatérek mindennapi munkámhoz,
emlékeztess Uram, hogy Te mindig mellettem vagy.
Sohasem szűkölködöm.

 

Isten igéje

Lk 17,1-6

Aztán, így szólt tanítványaihoz: "Lehetetlen, hogy botrányok elő ne forduljanak. De jaj annak, aki okozza őket. Jobb volna neki, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék, mint hogy e kicsik közül egyet is megbotránkoztasson. Vigyázzatok magatokra. Ha vét ellened testvéred, fedd meg. De ha megbánja, bocsáss meg neki. Ha hétszer vétkezik is naponta ellened, és hétszer fordul hozzád azzal, hogy "bánom", bocsáss meg neki." Az apostolok kérték az Urat: "Növeld bennünk a hitet." Az Úr ezt felelte: "Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki gyökerestül és verj gyökeret a tengerben! - megteszi nektek."

Gondolatok a mai olvasmányhoz

Active
Default
  • Jézus elmondja, hogy biztosan lesznek botlásaink, hiába akarunk helyesen élni. Megérti ezt, és a kiengesztelődés ajándékát nyújtja nekünk. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra a hatalmas kárra, amit okozunk, ha mi vagyunk a felelősek valaki botlásáért. Kapcsolataink a kölcsönös támogatást kell, hogy szolgálják, nem pedig azt, hogy letérítsük egymást a jó útról.
  • Legyünk hálásak mindazokért, akik, Isten kegyelméből, segítettek Jézus árnyékában megélni hitünket. Ha felismerjük gyengeségünket, s azt, milyen tapintatos velünk az Úr, könnyebben tudunk krisztusi módon viszonyulni azokhoz, akiknek meg kell bocsátanunk.

Párbeszéd

Megérintett Isten Igéje? Vagy hidegen hagyott?
Megvigasztalt, vagy valami új elhatározásra indí­tott?
Elképzelem, hogy Jézus mellettem áll vagy ül,
Felé fordulok, és megosztom Vele érzéseimet.

Befejezés

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
Miképpen kezdetben,
most és mindenkor,
és mindörökkön örökké.

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap