User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Napi ima - 2018-10-13

Isten jelenléte

Uram, ahogy ma megállok előtted,

töltsd el szívemet és egész lényemet

jelenléted csodájával.

Szabadság

Uram, mikor megalkottál, azt akartad, hogy szabadságban éljek.

Szentlelked vezetésével szabadon akarlak követni.

Áraszd lelkembe a vágyat, hogy napról napra egyre jobban megismerjelek és szeresselek.

Szerető figyelmesség

Szerető Teremtőm jelenlétében
őszintén számbaveszem érzéseimet,
az elmúlt nap magaslatait, mélységeit, és azt, ami átlagos volt.
Felfedezem-e Isten jelenlétét valamiben?

Isten igéje

Lk 11,27-28

Történt pedig, hogy amikor ezeket mondta, a tömegből felkiáltott egy asszony: "Boldog a méh, amely hordozott, és az emlők, amelyeket szoptál!" Erre ő azt mondta: "De még boldogabbak azok, akik Isten szavát hallgatják, és megtartják azt!"

Gondolatok a mai olvasmányhoz

Active
Default
  • Hogyan értelmezem Jézus reakcióját? Gorombának tűnhet a kérdezővel, és elutasítónak az anyjával szemben. Mit akar mondani valójában? Mit mond nekem?
  • Egy találkozás tanúi vagyunk egy asszonnyal, aki rajong Jézusért, és talán irigyli az édesanyját. Jézus válasza meglepő, de nem lealacsonyítja Máriát, hanem rámutat áldott voltának forrására. Akárcsak Erzsébet Mária látogatásakor, mikor azt mondja, hogy áldott, aki hitt az Úr ígéretében.
  • Visszautal ez a rész a Magnificatra is: "Boldognak/áldottnak mond engem minden nemzedék." Lukács rámutat, hogy Mária elgondolkozott Isten szavain (mikor az angyali üdvözletet hallva döntést hozott), megőrizte szívében, és felidézte őket Názáretbe menvén.
  • Isten szavát lelkünkbe fogadni nagyobb ajándék Jézus szemében, mint testi valóját befogadni az anyaméhbe. Mária gazdagon meg van áldva – de inkább azért, mert befogadta Isten szavát, mely egész életét átjárta, mint azért, mert Isten Fiának testi anyja lett. Az imádságban mi is naponta megnyitjuk az életünket Isten igéjének befogadására.

Párbeszéd

Az Írás istene a Szentírás szavain keresztül jön el hozzánk.
A Szentlélek világítsa meg elmémet és szívemet, hogy válaszoljak az evangélium tanítására.
Hogy úgy szeressem a szomszédomat, mint saját magamat..
Hogy figyeljek minden testvéremre Krisztusban.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap