User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Napi ima - 2017-09-17

Isten jelenléte

Ahogy most elkezdek imádkozni, Isten itt van, életet lehel belém és mindenbe körülöttem. Pár másodpercig csendben maradok, és elmélyítem magamban Isten szerető jelenlétének tudatát.

Szabadság

Bármi alkalmas arra, hogy mélyebb szeretetet, teljesebb életet fakasszon bennem. 

Vágyaimat mégis gyakran megakasztja a tökéletesség illúziója.

Kérem Istent, hogy szabadságom által vágyaimat harmonikus, szeretettel hömpölygő, élő dallammá vezényelje.

Szerető figyelmesség

Segíts, Uram, hogy mindig tudatában legyek annak, hogy Tőled kaptam az életet. Köszönöm neked az élet ajándékát. Taníts meg lelassulni, elcsendesedni, és élvezni az örömöket, amiket számomra alkottál. Hogy vegyem észre a szépséget, ami körülvesz. A hegyek káprázatos ormait, a tavak nyugalmát, a virágszirmok törékeny szépségét. Állandóan tudatában akarok lenni annak, hogy ez a gyönyörűség mind Tőled származik.

Isten igéje

Mt 18, 21-25

Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és úgy kérlelte: »Légy türelmes irántam, mindent megfizetek!« Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: »Add meg, amivel tartozol!« Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: »Légy türelmes irántam, mindent megfizetek!« De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: »Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad?« És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik.
Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.”

Gondolatok a mai olvasmányhoz

Active
Default
  • Egy afgán vezető azért könyörgött a külföldi adományozóknak, hogy vigyenek vizet országa elsivatagosodott földjeire, aztán pedig azzal szórakoztatta az újságírókat, hogy kérkedett palotája hat medencéjével. Mint a könyörtelen hitelező az evangéliumban, aki valószínűleg nem vette észre az ellentmondást. Uram, én megértő és együttérző vagyok, ha saját vágyaimról van szó, de másokra más szabály vonatkozik. Arra emlékeztetsz ezzel a példázattal, hogy ne így legyen, és keményen nézzek szembe magammal.
  • Ahogy az ismerős történetet imádkozom, és újra elolvasom, arra figyelek, hogy van-e valami, ami mégis újdonságként hat rám. Jézus története fényt gyújt az olvasó számára, és megvilágítja a valóságot, amiről szól; jelen esetben a megbocsátást, a megbocsátás isteni természetét. Arra hív, hogy bocsássunk meg szívből, ne csak szavakkal. Imádkozzunk, ahogy ő tanította: "bocsásd meg a mi vétkeinket, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek."
  • A példabeszéd az irgalmasságról szól, ami az egyik legjellemzőbb isteni tulajdonság, ha fogalmazhatunk így. Semmi nem képes eltörölni olyan súlyos tartozást, mint amit Jézus a példabeszédben említ, csak az együttérzésből fakadó irgalom. Arra hív minket, hogy olyan irgalmasak legyünk, amilyen irgalmas Isten velünk. Az irgalom mélyebb, mint a megbocsátás, a másik szívébe lát, a másik cipőjében jár, érzi, hol szorít. Magában foglalja az együttérzést és a tevékeny gyógyítást. Shakespeare megfogalmazása cseng vissza: "Az irgalom kettős áldás - áldás annak, aki adja, és áldás annak, aki kapja." Az irgalom légkörében élni békét, gyógyulást és növekedést jelent.

Párbeszéd

Néha eltűnődöm, mit mondanék Neked, Uram, ha személyesen találkoznánk.
Talán így szólnék: „Köszönöm, Uram, hogy mindig mellettem voltál.
Biztosan tudom, hogy voltak idők, mikor a tenyereden hordoztál, Uram.
Mikor a Te erőd segítségével jutottam keresztül életem sötét szakaszán."

 

Befejezés

Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap