User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Napi ima - 2017-09-12

Isten jelenléte

Uram, ahogy ma megállok előtted,

töltsd el szívemet és egész lényemet

jelenléted csodájával.

Szabadság

Kereszthalálod szabaddá tett.

Örvendezve élhetek szabadon,

halálfélelem nélkül.

Irgalmadnak nincs határa.

 

Szerető figyelmesség

Szükségünk van rá, hogy néha félretegyük napi teendőinket.
Tudjuk azt is, hogy testünknek is pihenésre van szüksége.
Mikor a jelenlétedben állunk, Uram, szívünk és elménk megújul, lelkünk felemelkedik.

Isten igéje

Lk 6, 12-19

Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte.
Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit Péternek is hívott, és testvérét, Andrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát és a buzgó Simont; Júdást, Jakab fiát, továbbá karióti Júdást, aki később elárulta őt.
Azután lement velük, és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül Júdeából, Jeruzsálemből, Tírusz és Szidon tengerparti vidékéről. Ezek azért gyűltek össze, hogy hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek betegségükből. Meggyógyultak azok is, akiket tisztátalan lelkek gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított.

Gondolatok a mai olvasmányhoz

Active
Default
  • Ámulattal és hálával imádkozom ma az apostolokért, ezért a kis csoport férfiért. Hibáik és tévedéseik ellenére, általuk, Jézusba és a Szentlélekbe vetett bizalmuk által terjedhetett el az evangélium az egész világon – beleértve az én szívemet is. Az ő lelkületükért imádkozom, mialatt hallgatom, hogy Jézus engem is nevemen szólít, hogy legyek apostola a magam kis világában.
  • Ők ugyanakkor tanítványai is voltak Jézusnak, akik tanúi lehettek hatalmának és a szenvedők iránti mély együttérzésének. Nem sokkal halála előtt azt mondta nekik, hogy most már a barátainak tekinthetik magukat. Azért imádkozom, hogy én is érdemes legyek erre a méltóságra, és képes legyek barátomnak tartani Jézust.

Párbeszéd

Én Jézusom, előtted egészen megnyithatom a szívem.
Bármit elmondhatok Neked, ami bánt.
Tudom, hogy minden gondom érdekel.
Taníts meg, Uram, azzal a tudattal élnem, hogy Te, aki ma törődsz velem,
törődni fogsz velem holnap is, és életem minden napján.

 

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap