Sacred Space User Settings Menu

Napi ima 2012-04-17

Isten jelenléte

Mindig jó barátokkal együtt lenni.
Mikor Veled vagyok együtt Uram, tudom, hogy a Teremtőm jelenlétében vagyok.
Szeretetből teremtettél engem.
Minden hajam szálát számon tartod.
A Te létezésed mindenek fölött áll.

 

Isten jelenlétének tudatosítása

Isten jelenlétének tudatosítása

Ha 'Istent', másként akarnánk megnevezni, akkor a Jelenlét szót használhatnánk, hiszen az Isten Jelenlét. Amikor Mózes megkérdezte Jahvét, mi a neve, Jahve azt felelte: 'Én vagyok, aki vagyok', ami annyit tesz: 'Jelen vagyok'. Isten valójában azt mondja: 'Veletek leszek.' Bensőséges módon jelen van mindenben, legfőképpen pedig mibennünk. Jézus neve Emmánuel, ami azt jelenti 'Velünk az Isten'. Máté evangéliuma a csodálatos kijelentéssel végződik: Én veletek vagyok mindennap, a világ végezetéig. (Brian Grogan SJ: Megtalálni Istent mindenben/Finding God in All Things c. művéből)

Ami segítségedre lehet az imának ennél a részénél:
Testgyakorlat
Légzés gyakorlat
Hallgatás gyakorlat
Vers és kép

Vissza ide: Isten jelenlétének tudatosítása

A test segít

Jelenlétem tudatosítása (Gerry W Hughes SJ Meglepetések Istene/ God of Surprises c. művéből)

Egyenesen, de kényelmesen ülök a széken, a hátamat megtámasztom. A testem ellazítom, (de azért kihúzom magam), a talpam a földön nyugszik magam előtt, a kezeim mellettem, vagy az ölemben összekulcsolva pihennek.

Behunyom a szemem, vagy magam elé irányítom egy pontra. Azután a figyelmemet arra irányítom, amit a testemben érzek. A lábamnál kezdem, felfelé haladva, közben néhány másodpercig meg-megállok egy testrészemnél, aztán továbbhaladok a testem egyik részéről a másikra. Minél hosszabban elidőzöm egy testrésznél, annál jobb. A figyelmemet arra fordítom, amit érzek, nem pedig arra, amit arról gondolok, amit érzek. Ha kényelmetlenül érzem magam, viszketést érzek, vagy pozíciót változtatnék, akkor tudatosítom magamban ezt az érzést, tudomásul veszem, hogy így van rendjén és változtatás nélkül továbbra is arra összpontosítok, amit a testemben érzek.

Eközben az agyunk aligha hagy minket sokáig békében, inkább megjegyzésekkel és kérdésekkel igyekszik elvonni a figyelmet, mint például: Ez az értékes idő elfecsérlése. Mi köze ennek egyáltalán az imához? Ez valami hindu dolog? Mi értelme van ennek? Ezeket a megjegyzéseket és kérdéseket ugyanúgy kell kezelnünk, mint a viszketést; tudomásul venni őket, aztán visszatérni a test érzéseihez.

Az ima egyértelműbb formájához segíthet Szent Pál mondatának ismétlése: Benne élek, mozgok, és vagyok.

Vissza ide: Isten jelenlétének tudatosítása

A légzés segít

A légzés tudatosítása (Gerry W Hughes SJ Meglepetések Istene/ God of Surprises c. művéből)

Ebben a gyakorlatban figyelmemet a be- és kilégzés fizikai megtapasztalására irányítom anélkül, hogy szándékosan megváltoztatnám a légzésem ritmusát.

Figyelmemet arra az érzésre fordítom, ahogy a hideg levegő beáramlik az orrlyukamon, és ahogy kilégzéskor a meleg levegő elhagyja a testemet. Először lehet, hogy zavaró a saját légzés figyelése, és az is előfordulhat, hogy szabálytalanná válik, de ez rendszerint nem tart sokáig. Ha mégis, és kifulladva érzi magát, akkor válasszon másik feladatot a jelenlét tudatosítására.

E feladat végzése közben a legtöbb ember azt tapasztalja, hogy megváltozik a légzése: a levegővételei mélyebbek és lassabbak lesznek, és elálmosodik. Önmagában ez is nagyon jó relaxációs gyakorlat, de ha egyértelműbben imára akarjuk használni, akkor a belégzés kifejezheti mindazt, amire az életben vágyakozunk, bármilyen lehetetlennek is tűnik valami a gyakorlatban; a kilégzés pedig azt fejezze ki, hogy átadok Istennek mindent, egész életemet, annak aggodalmaival, hibáival, bűneivel együtt.

Fontos, hogy ezt önmagunk bírálata nélkül tegyük, minden elismerés, vagy rosszallás nélkül önmagunk felé. A figyelmem középpontjában teljes egészében a vágyakozás áll, hogy mindent, a magam miatti aggódást is átadjam Neki, és ne ragaszkodjam tovább hozzá, mint valami drága kincshez.

Vissza ide: Isten jelenlétének tudatosítása

A hallás segít

A hallgatás gyakorlata (Donal Neary SJ Imádság Nagyböjtben/Praying in Lent c. művéből)

Egyenesen, de kényelmesen ülök a széken, a hátamat megtámasztom.

Most a hangokat figyelem, amiket hallok, a távoli hangokkal kezdve. Csak hallgatom, és nem is próbálom megnevezni őket...
A messzi, gyenge, alig hallható hangokat figyelem, aztán a közelebbieket. Csak hallgatom őket, észlelem, tudatosítom őket...

A szívverésem hangját hallgatom, igaz, hogy halk, de ez a Én életritmusom...

Aztán az imádság helyét betöltő 'csend hangját', a bennem lévő csendet...

Így figyelek néhány percig.

Vissza ide: Isten jelenlétének tudatosítása

Isten nagysága

Látható az Isten (részlet)

Fűben, virágban, dalban, fában,
születésben és elmúlásban,
mosolyban, könnyben, porban, kincsben
ahol sötét van, ahol fény ég,
nincs olyan magasság, nincs olyan mélység, amiben Ő benne nincsen.
Arasznyi életünk alatt
nincs egy csalóka pillanat,
mikor ne lenne látható az Isten.

- Wass Albert: A bujdosó imája - Összegyűjtött versek, Püski 1998 / Fotó: Philip McShane

Vissza ide: Isten jelenlétének tudatosítása

Szabadság

Isten segí­tségét kérem,
hogy elszabaduljak elfoglaltságaimtól,
hogy megnyí­ljak Előtte erre az imaidőre,
hogy eljuthassak a szeretetre, és még jobban szolgálhassam.

Ima szabadságért

Ez az ima abban segít, hogy jobban átengedjük magunkat Istennek. Szent Ignác azt írja az "Előkészítő imában", hogy kérjem a kegyelmet, hogy tisztán az Isteni Felség dicsőítésének és szolgálatának vágya irányítsa minden szándékomat, tettemet és cselekedetemet (Lelki gyakorlatok 46).
Kérhetem ezekkel a szavakkal:

Uram, szeretnék jól felkészülni erre az időre.
Szeretném nyitottá és készségessé tenni magam, hogy megérinthess.
Világosítsd meg és segíts megtisztítani szándékaimat.
Annyi ellentmodásos vágy dolgozik bennem, lekötnek olyan dolgok, amik nem tartósak, vagy nem igazán számítanak.
Tudom, hogy ha átadom Neked a szívem,
bármit teszek, az új szívemet fogom követni.

Mindabban, ami körülvesz a mai napon, amit próbálok megvalósítani, minden találkozásban, minden megfontolásomban - még  a tehetetlenségben és gyengeségben, és különösképpen ebben az imaidőben,
mindenben a Te kezedbe akarom tenni az életem, Uram, a tiéd vagyok. Tégy velem belátásod szerint.
Ámen.

Consciousness

 

Megvizsgálom magam, milyen lelkiállapotban vagyok. Fáradtság, szorongás, lehangoltság jellemez? Ha bármelyiket felfedezem magamban, van-e mód arra, hogy megszabaduljak attól, ami ezt okozza, hogy elengedjem a gondot, ami gyötör?

Isten igéje

Jn 3, 7-15

"Ne csodálkozz azon, hogy azt mondtam: újjá kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van vele mindenki, aki a Lélekből született." "Hogyan lehetséges ez?" - kérdezte Nikodémus. Jézus így válaszolt: "Izrael tanítója vagy, és nem érted? Bizony, bizony, mondom neked: arról beszélünk, amit tudunk, s arról tanúskodunk, amit láttunk, mégsem fogadjátok el tanúságtételünket. Ha földi dolgokról beszélek, s azt sem hiszitek, hogy fogjátok hinni, ha majd a mennyei dolgokról beszélek? Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből: az Emberfia (aki a mennyben van). Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen."

Gondolatok a mai olvasmányhoz

 • A szelet nem érzékeljük a szemünkkel, de megfigyelhetjük hatását a hullámzó füvön vagy a dagadó vitorlákon. A Lelket sem láthatjuk, de éreznünk kell hatását az életünkben. Vajon az én életemben érződik ez a hatás?

 • A keresztre a hit szemével nézünk. A kereszten függő ember király - és a kereszt a trón. Nem megszégyenülést jelent. Mikor a keresztre nézünk a szeretetet látjuk, a szenvedő szeretetet. A megváltást jelentő erő nem Jézus szenvedéséből fakad, hanem a szeretetből, amely a szenvedés vállalására vezette. Tekintsek imámban a keresztre és adjak hálát a szeretetért, adjak hálát Istennek, adjak hálát a feltámadásért.

Listening to the Word

Elolvasom a szakaszt lassan, többször is, és figyelem, hogy van-e olyan szó vagy mondat, amelyik különösen megérint. Ha igen, akkor elidőzőm mellette amíg jól esik, mielőtt figyelmemet másikra fordítanám.

A folyamat kissé olyan, mint édességet szopogatni. Nem kell elemeznem a mondatot, ahogy az édességet sem elemezném kémilailag, mielőtt megkóstolom.

Gyakran tudatalattinkat érinti meg a mondat vagy szó, mielőtt még elménk tudatában lenne a vonzás okának. Ezért hasznos minél tovább elidőzni a mondatnál, anélkül, hogy elemeznénk.

Sokféle gondolat elvonhatja a figyelmemet, de néhány mégsem zavaró, hanem imám lényeges része lehet. Olyan, mintha a szentírási mondat keresőfény lenne, amely pásztázik tudatomon, gondolataimon, emélkeimen, ábrándjaimon, reményeimen, törekvéseimen, félelmeimen, és Isten igéje keveredik saját benső gondolataimmal és érzéseimmel, így alkotják imámat.

Párbeszéd

Emlékezetembe idézem, hogy Isten jelenlétében időzöm.
Elképzelem, hogy Jézus mellettem áll vagy ül,
és elmondom, amin gondolkodom, ami a szí­vem nyomja,
beszélgetek Vele, mint barátok egymással.

Befejezés

Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
Hálát adok minden sugallatért, amelyet esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

Ámen

ha bejelentkezett

 

 • Living Space
 • Visszajelzés
 • Napló
 • Beállításaim
 • Fiókom
 • Hozzájárulok a Megszentelt tér fejlesztéséhez

   

  • adományt küldök
  • részt veszek felmérésben

ha nem jelentkezett be

 • Living Space
 • Visszajelzés
Toggle Music

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Kapcsolat