Sacred Space User Settings Menu

Napi ima 2012-04-14

Isten jelenléte

Minél inkább Istenre hagyatkozunk,
annál inkább érezzük Isten jelenlétét.
Nap mint nap közelebb vonz
Isten szerető szíve.

Isten jelenlétének tudatosítása

Isten jelenlétének tudatosítása

Ha 'Istent', másként akarnánk megnevezni, akkor a Jelenlét szót használhatnánk, hiszen az Isten Jelenlét. Amikor Mózes megkérdezte Jahvét, mi a neve, Jahve azt felelte: 'Én vagyok, aki vagyok', ami annyit tesz: 'Jelen vagyok'. Isten valójában azt mondja: 'Veletek leszek.' Bensőséges módon jelen van mindenben, legfőképpen pedig mibennünk. Jézus neve Emmánuel, ami azt jelenti 'Velünk az Isten'. Máté evangéliuma a csodálatos kijelentéssel végződik: Én veletek vagyok mindennap, a világ végezetéig. (Brian Grogan SJ: Megtalálni Istent mindenben/Finding God in All Things c. művéből)

Ami segítségedre lehet az imának ennél a részénél:
Testgyakorlat
Légzés gyakorlat
Hallgatás gyakorlat
Vers és kép

Vissza ide: Isten jelenlétének tudatosítása

A test segít

Jelenlétem tudatosítása (Gerry W Hughes SJ Meglepetések Istene/ God of Surprises c. művéből)

Egyenesen, de kényelmesen ülök a széken, a hátamat megtámasztom. A testem ellazítom, (de azért kihúzom magam), a talpam a földön nyugszik magam előtt, a kezeim mellettem, vagy az ölemben összekulcsolva pihennek.

Behunyom a szemem, vagy magam elé irányítom egy pontra. Azután a figyelmemet arra irányítom, amit a testemben érzek. A lábamnál kezdem, felfelé haladva, közben néhány másodpercig meg-megállok egy testrészemnél, aztán továbbhaladok a testem egyik részéről a másikra. Minél hosszabban elidőzöm egy testrésznél, annál jobb. A figyelmemet arra fordítom, amit érzek, nem pedig arra, amit arról gondolok, amit érzek. Ha kényelmetlenül érzem magam, viszketést érzek, vagy pozíciót változtatnék, akkor tudatosítom magamban ezt az érzést, tudomásul veszem, hogy így van rendjén és változtatás nélkül továbbra is arra összpontosítok, amit a testemben érzek.

Eközben az agyunk aligha hagy minket sokáig békében, inkább megjegyzésekkel és kérdésekkel igyekszik elvonni a figyelmet, mint például: Ez az értékes idő elfecsérlése. Mi köze ennek egyáltalán az imához? Ez valami hindu dolog? Mi értelme van ennek? Ezeket a megjegyzéseket és kérdéseket ugyanúgy kell kezelnünk, mint a viszketést; tudomásul venni őket, aztán visszatérni a test érzéseihez.

Az ima egyértelműbb formájához segíthet Szent Pál mondatának ismétlése: Benne élek, mozgok, és vagyok.

Vissza ide: Isten jelenlétének tudatosítása

A légzés segít

A légzés tudatosítása (Gerry W Hughes SJ Meglepetések Istene/ God of Surprises c. művéből)

Ebben a gyakorlatban figyelmemet a be- és kilégzés fizikai megtapasztalására irányítom anélkül, hogy szándékosan megváltoztatnám a légzésem ritmusát.

Figyelmemet arra az érzésre fordítom, ahogy a hideg levegő beáramlik az orrlyukamon, és ahogy kilégzéskor a meleg levegő elhagyja a testemet. Először lehet, hogy zavaró a saját légzés figyelése, és az is előfordulhat, hogy szabálytalanná válik, de ez rendszerint nem tart sokáig. Ha mégis, és kifulladva érzi magát, akkor válasszon másik feladatot a jelenlét tudatosítására.

E feladat végzése közben a legtöbb ember azt tapasztalja, hogy megváltozik a légzése: a levegővételei mélyebbek és lassabbak lesznek, és elálmosodik. Önmagában ez is nagyon jó relaxációs gyakorlat, de ha egyértelműbben imára akarjuk használni, akkor a belégzés kifejezheti mindazt, amire az életben vágyakozunk, bármilyen lehetetlennek is tűnik valami a gyakorlatban; a kilégzés pedig azt fejezze ki, hogy átadok Istennek mindent, egész életemet, annak aggodalmaival, hibáival, bűneivel együtt.

Fontos, hogy ezt önmagunk bírálata nélkül tegyük, minden elismerés, vagy rosszallás nélkül önmagunk felé. A figyelmem középpontjában teljes egészében a vágyakozás áll, hogy mindent, a magam miatti aggódást is átadjam Neki, és ne ragaszkodjam tovább hozzá, mint valami drága kincshez.

Vissza ide: Isten jelenlétének tudatosítása

A hallás segít

A hallgatás gyakorlata (Donal Neary SJ Imádság Nagyböjtben/Praying in Lent c. művéből)

Egyenesen, de kényelmesen ülök a széken, a hátamat megtámasztom.

Most a hangokat figyelem, amiket hallok, a távoli hangokkal kezdve. Csak hallgatom, és nem is próbálom megnevezni őket...
A messzi, gyenge, alig hallható hangokat figyelem, aztán a közelebbieket. Csak hallgatom őket, észlelem, tudatosítom őket...

A szívverésem hangját hallgatom, igaz, hogy halk, de ez a Én életritmusom...

Aztán az imádság helyét betöltő 'csend hangját', a bennem lévő csendet...

Így figyelek néhány percig.

Vissza ide: Isten jelenlétének tudatosítása

Isten nagysága

Látható az Isten (részlet)

Fűben, virágban, dalban, fában,
születésben és elmúlásban,
mosolyban, könnyben, porban, kincsben
ahol sötét van, ahol fény ég,
nincs olyan magasság, nincs olyan mélység, amiben Ő benne nincsen.
Arasznyi életünk alatt
nincs egy csalóka pillanat,
mikor ne lenne látható az Isten.

- Wass Albert: A bujdosó imája - Összegyűjtött versek, Püski 1998 / Fotó: Philip McShane

Vissza ide: Isten jelenlétének tudatosítása

Szabadság

„Szabad vagyok"
Mikor ránézek ezekre a szavakra, ahogyan írottan hevernek,
A tisztelet érzését keltik bennem.
Igen, a szabadság gyönyörű érzését.
Köszönöm, Istenem.

 

Ima szabadságért

Ez az ima abban segít, hogy jobban átengedjük magunkat Istennek. Szent Ignác azt írja az "Előkészítő imában", hogy kérjem a kegyelmet, hogy tisztán az Isteni Felség dicsőítésének és szolgálatának vágya irányítsa minden szándékomat, tettemet és cselekedetemet (Lelki gyakorlatok 46).
Kérhetem ezekkel a szavakkal:

Uram, szeretnék jól felkészülni erre az időre.
Szeretném nyitottá és készségessé tenni magam, hogy megérinthess.
Világosítsd meg és segíts megtisztítani szándékaimat.
Annyi ellentmodásos vágy dolgozik bennem, lekötnek olyan dolgok, amik nem tartósak, vagy nem igazán számítanak.
Tudom, hogy ha átadom Neked a szívem,
bármit teszek, az új szívemet fogom követni.

Mindabban, ami körülvesz a mai napon, amit próbálok megvalósítani, minden találkozásban, minden megfontolásomban - még  a tehetetlenségben és gyengeségben, és különösképpen ebben az imaidőben,
mindenben a Te kezedbe akarom tenni az életem, Uram, a tiéd vagyok. Tégy velem belátásod szerint.
Ámen.

Szerető figyelmesség

Hogy érzem ma magam?
Hol vagyok imámban Istennel? Mások mellett?
Van valami, amiért hálás vagyok? Akkor megköszönöm.
Bánt valami? Akkor bocsánatot kérek.

Isten igéje

Mk 16, 9-15

Miután a hét első napjának reggelén feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből a hét ördögöt kiűzte. Ez elment és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor meghallották, hogy él, és hogy (Mária Magdolna) látta, nem hitték el. Ezután idegen alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Visszatérve ezek közölték a hírt a többiekkel is, de nekik sem hittek. Végül a tizenegynek jelent meg, amikor egyszer asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták. Aztán így szólt hozzájuk: "Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek."

Gondolatok a mai olvasmányhoz

 • A feltámadt Krisztusba vetett hit lassan ébred fel a tanítványokban. Jó néhány alkalom, megjelenés kellett, hogy meggyőzze őket, az Úr támadt fel a halálból. Minden hitben vannak hullámhegyek és völgyek, az imában vígasztalás és szárazság ideje. A hit a bizalom által növekszik, hogy Isten mindig közel van, akkor is ha nem úgy tűnik. Néha sötét rejti a szeretetet, és ez a sötétben is kitartó szeretet ad hitet az élethez.

 • Ezeket az utolsó verseket utólag toldották Márk evangéliumához, más stílusban íródtak és összefoglalják a korai egyház önmagáról alkotott képét. Eszerint ők - ahogy mi is Jézus feltámadásának tanúi vagyunk, a jó hír hordozói, akiket nem szabad, hogy elrettentsen, hogy hallgatóinkat az első tanítványokéhoz hasonlóan nem könnyű meggyőzni.

 • A feltámadt Úr a föld és ég energiáit egyesíti magában, az egész teremtését, amely általa teremtetett. Megosztja apostolaival, akiket arra küld, hogy egy kicsiny városból a föld minden tájára elmenjenek az Úr örömhírével a szívükben. Ugyanez a mi hivatásunk is, amikor mi osztozunk Krisztus feltámadásában, hogy a feltámadt Urat szolgáljuk egész életünkben.

Listening to the Word

Elolvasom a szakaszt lassan, többször is, és figyelem, hogy van-e olyan szó vagy mondat, amelyik különösen megérint. Ha igen, akkor elidőzőm mellette amíg jól esik, mielőtt figyelmemet másikra fordítanám.

A folyamat kissé olyan, mint édességet szopogatni. Nem kell elemeznem a mondatot, ahogy az édességet sem elemezném kémilailag, mielőtt megkóstolom.

Gyakran tudatalattinkat érinti meg a mondat vagy szó, mielőtt még elménk tudatában lenne a vonzás okának. Ezért hasznos minél tovább elidőzni a mondatnál, anélkül, hogy elemeznénk.

Sokféle gondolat elvonhatja a figyelmemet, de néhány mégsem zavaró, hanem imám lényeges része lehet. Olyan, mintha a szentírási mondat keresőfény lenne, amely pásztázik tudatomon, gondolataimon, emélkeimen, ábrándjaimon, reményeimen, törekvéseimen, félelmeimen, és Isten igéje keveredik saját benső gondolataimmal és érzéseimmel, így alkotják imámat.

Párbeszéd

Hogyan érintett meg Isten Igéje? Hidegen hagyott?
Megvigasztalt, vagy valami új elhatározásra indí­tott?
Elképzelem, hogy Jézus mellettem áll vagy ül,
Felé fordulok és megosztom Vele érzéseimet.

Befejezés

Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

Ámen

Ha hasznos segítségnek találja a napi imát akkor szívesen fogadjuk visszajelzését.

 • Imádkozzunk a Pápával
  Az imaaposoltág havi imasznádékai
 • Hozzájárulok a Megszentelt tér fejlesztéséhez

   

  • adományt küldök
  • részt veszek felmérésben
Toggle Music

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Kapcsolat