• Elcsendesedés

  Teljes figyelmedet fordítsd arra a tárgyra, amit kezedben tartasz!
  • Ma kezdheted azzal az imaidőt, hogy megfogsz egy tárgyat, amit könnyű tartani a kezedben. Egy csészét, valamilyen gyümölcsöt, egy madártollat vagy egy kavicsot. Ha nincs mit kezedbe venned, összepontosíts valamelyik ruhadarabra, amit viselsz. Válassz ki valamit, és egy ideig csak arra figyelj.
  • Most fordítsd meg a kezedben. Nézd meg közelebbről. Figyeld meg, milyen érzés tartani, mennyire nehéz, sima-e vagy egyenetlen, kemény-e vagy puha. Pár pillanatig semmi másra ne figyelj, csak azzal a tárggyal foglalkozz, ami a kezedben van.
  • Most fordítsd vissza, és nézd meg újra. Van-e valami, amit nem vettél észre, mikor először rápillantottál? Mi az rajta, ami egyedivé teszi? Még ha gyárban készült is, biztos van valami, ami megkülönbözteti minden más hasonlótól.
  • Egy kicsit még maradj a tárgynál, amit kiválasztottál, és ami végső soron Isten teremtett világának egy darabkája. Utána hallgasd meg, vagy olvasd el a következő rövid szakaszt, mely csupán Lukács evangéliumában található meg.
 • Olvasmány

  Lk 23, 27-31

  Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult: „Jeruzsálem leányai – mondta nekik –, ne engem sirassatok. Inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani: Boldogok a meddők, akik nem szültek, nem szoptattak. Akkor majd unszolni kezdik a hegyeket: Omoljatok ránk! És a dombokat: Takarjatok el! Mert ha a zöldellő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának?”

 • Elmélkedés

  Próbáld elképzelni a Kálváriára vezető úton zajló jelenetet!
  • Láttad a  Schindler listája című filmet? Egyik jelenetben Otto Schindler SS tisztek gyűrűjében nézi egy rakomány zsidó érkezését marhavagonokban, és utasítást ad, hogy slaggal zúdítsanak hideg vizet minden vagonra. A parancsot végre is hajtják, ám ami elsőre rosszindulatú csínynek tűnt, irgalmas cselekedetnek bizonyul. Tikkasztó hőség van, a marhavagonokban az emberek ragadnak az izzadságtól, szomjúság gyötri őket. Ahogy a víztömlők rájuk irányulnak, örömmel fogadják a hideg zuhanyt, igyekeznek kezükkel, arcukkal kapni a hideg vízből. Egyik náci tiszt szigorúan meginti Schindlert: “Reményt adsz nekik” – mondja. “Nem kellene.”
  • Most képzeld el az utat a Kálvária dombjára. Te magad is ott vagy a tömegben. Milyen a hangulat? Mit látsz?
  • Egyes bibliamagyarázók szerint Jeruzsálem leányai kegyes zsidó nők lehettek, akik ki szoktak járni a keresztrefeszítésekhez, és kábító bort adtak az áldozatnak, hogy csökkentsék mérhetetlen kínjait. Szeretetszolgálat volt ez, és egyúttal a római megszállással szembeni ellenállás apró jele is. A kínok enyhülése vajon reményt adott az elítélteknek? Aligha, hisz tisztában voltak vele, hogy pár perc múlva keresztjüket felemelik, majd ott hagyják őket meghalni. Viszont az irgalom cselekedete volt, annak jele számukra, hogy vannak még emberek, akik együtt éreznek velük szenvedéseikben. Te hogyan látod az irgalom cselekedeteit, amikor mérhetetlen a szenvedés?
 • Beszélgetés Istennel

  Milyen formában jelentetted a remény vagy gyógyulás forrását mások számára?
  • Jézus azt mondja ezeknek az asszonyoknak, hogy ne őt sirassák, hanem önmagukat. Legtöbb tudós úgy vélekedik, hogy Jézus itt Jeruzsálem későbbi pusztulására utal 70-ben, mikor a rómaiak le fogják rombolni egy szörnyű vérengzéssel végződő ostromban. Az biztos, hogy ez a mondás Urunk mérhetetlen együttérzésének is egy újabb bizonyítéka. Kicsit később Lukács evangéliumában Jézus a kezébe-lábába szögeket verő katonákért is imádkozik: “Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek”. Mit tudsz ezzel kezdeni?
  • A hagyomány szerint, mialatt Jézus roskadozott a kereszt súlya alatt úton a Kálvária felé, egy asszony kilépett a tömegből, és kendőjével letörölte arcáról az izzadságot. Jutalmul Jézus arcának képe beleivódott a kendőjébe. Az evangéliumok nem jegyezték fel ezt a történetet, talán csak legenda, de mindenképpen tükrözi azt az igazságot, hogy a szánalom, az együttérzés tettei Istennek tetsző cselekedetek. Voltál-e valaki számára a remény vagy a gyógyulás forrása? Megtörtént-e már veled, hogy megértettél valamit Isten természetéből az együttérzés cselekedetei által?
  • Jézus arra inti Jeruzsálem leányait – és minket is –, hogy saját bűneink miatt bánkódjunk. Nagyböjtben leltárt készítünk életünkről, és teljesen hátat akarunk fordítani bűneinknek, mielőtt másokat is megpróbálnánk rávenni erre. Mi az a mai világban, mi az a te életedben, ami sírásra késztetné Jézust?
  • Azzal zárhatnád ezt az imaidőt, hogy hálát adsz Istennek valakiért, aki a remény és gyógyulás forrása számodra. Vagy kérheted Tőle, hogy te légy a remény és gyógyulás eszköze mások számára.
Nyitólap