User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Imádkozzunk a Pápával

Július 2016
Napi felajánlás: 

Uram, Te vagy az Út.
Húzz magad után, és adj erőt, hogy kövessünk Téged.
Te vagy az Igazság.
Győzz meg, és tedd szívünket alázatossá, hogy tanuljunk Tőled.
Te vagy az Élet.
Pezsdíts fel, hogy cselekedjünk és szeressünk, Istent és embertársainkat szolgálva.

Máriával és az egész Egyházzal ebben a hónapban a pápa szándékaiért imádkozom:

 

Az imaapostolság szándékai erre a hónapra:
Egyetemes imaszándék: 

Hogy az őslakosok, akiknek identitása és egész létezése veszélyben van, a nekik járó tiszteletben részesüljenek.
 

Az evangelizálásért végzett imaszándék: 

Hogy Latin-Amerika és a Karib-térség Egyháza megújult energiával és lelkesedéssel hirdesse az evangéliumot a kontinensen missziója során.
 

Latin America and the Carribbean

Latin-Amerika lakói először a 16. században, a hódítókkal együtt érkezett papoktól hallottak az Evangéliumról. Az újdonsült keresztények számára nem számíthattak példaképnek a hódítók, akik csak aranyra és gazdagságra vadásztak. Leigázták a bennszülötteket, vezetőiket megölték, elvették földjeiket és természeti forrásaikat, kultúrájukat pedig derékba törték. Rabszolgaság, fosztogatás, rablás és brutalitás kísérte az „örömhírt”. Claver Szent Péter és Las Casas Bertalan nevezetesek arról, hogy ellenezték a rabszolga-kereskedelmet.

Jósággal fordultak a szerencsétlen áldozatok felé, elhozták számukra az Örömhírt.

A bennszülöttek vallásos szemléletét már eleve áthatotta a szent jelenvalóságának tudata. Rítusaikban vizuális, zenei és dramatikus szimbólumok jelenítették meg mindazt, amiben hittek, nyilvános vallásos felvonulásaik, otthon őrzött oltáraik azonnali és mindennapos kapcsolatot jelentettek a szenttel.

Az ibériai vallásosság, amit a papok magukkal hoztak, mélyen szimbolikus volt. Középkori, pre-modern vallásosság volt ez, gyökerei visszanyúltak a reformáció előtti patrisztikus és középkori egyházi gyakorlatba.

Az akkori emberek mit sem tudtak a világi és a szent körül később kibontakozó vitákról, számukra a szellemvilág mindenütt jelenvaló volt. A papok által hozott istentiszteleti forma szentségi volt, és mivel hitük szerint a teremtett dolgok tudnak kegyelmet közvetíteni, a képek, történetek, népszerű rituálék kapcsolatot teremtettek a szenttel.

A népi vallásosság behozza Istent a szegény emberek mindennapjaiba, és komoly szerepe van az evangélium értelmezésében. Ugyanakkor viszont megvannak a maga korlátai, és a kultúra, ami közvetíti, többnyire torz, helyesbítésre szorul, hogy az üzenet világos és erőteljes legyen.

- Henry Grant SJ: Living Prayer - részlet

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap