User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Imádkozzunk a Pápával

December 2016
Napi felajánlás: 

Úr Jézus,
te azáltal jöttél közénk, hogy Mária igent mondott Istennek.
Segíts, hogy ma igent mondjak Isten hívására,
és jelen legyél az Eukarisztia erejéből
szavaimban és tetteimben
a munkában és pihenés közben is,
hogy gyógyíts, vigasztalj, támogatást nyújts általuk.

Urunk és Egyházunk édesanyjával, Máriával imádkozom ebben a hónapban a Szentatya szándékára:

 

Az imaapostolság szándékai erre a hónapra:
Egyetemes imaszándék: 

Hogy a gyermekkatonaság botrányát szüntessék meg az egész világon.
 

Az evangelizálásért végzett imaszándék: 

Hogy Európa népei újra felfedezzék az Evangélium szépségét, jóságát, igazságát, mely örömöt és reményt nyújt az élethez.
 

Legyen vége a gyermekkatonaságnak

Minden gyermeknek joga, hogy biztonságban érezze magát, hogy szeressék és megbecsüljék. A gyermek Isten, a teremtés és az emberiség előtt ártatlanul születik. Minden gyermek és Isten álma is ez, de sajnos a társadalom egész más helyre rángatja őket.

1989-ben az ENSZ alapokmánya kimondja: „Minden gyermeknek joga van a fegyveres konfliktusok elleni védelemre” (38. cikkely). Ugye, milyen szomorú tükörképe a társadalomnak, hogy egyáltalán meg kell fogalmazni egy ilyen nyilatkozatot. A valóság az, hogy még ma is, huszonhat évvel később, szerte Afrikában és Ázsiában több mint 300.000 18 év alatti fiú és lány vesz részt gyermekkatonaként a konfliktusokban. A lányokat főleg szexrabszolgaként, szakácsként, kémként tartják. A fiatalok kezébe fegyvert adnak, és megtanítják őket, hogyan gyilkolhatják meg akár családtagjaikat vagy szomszédaikat is. Egyike ez a gyermekik jogok legszörnyűbb megtaposásának, és egyértelműen helytelen.

Első karácsonyi nyilatkozatában Ferenc pápa Isten segítségéért esdekelt, hogy megmeneküljenek a „gyermekkoruktól megfosztott” gyermekkatonák. Ebben a hónapban, mikor a kisded Jézus születését ünnepeljük, eszünkbe jut, hogy röviddel később Máriának és Józsefnek Egyiptomba kellett menekülnie, mert sok ártatlan gyermeket lemészároltak. Imádkozzunk ma teljes szívvel a mai gyermekek ártatlanságáért.

Sr Lil Meagher, extracted from Living Prayer

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap