User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Imádkozzunk a Pápával

Szeptember 2016
Napi felajánlás: 

Uram, Jézus Krisztus,
te mindig Atyád akaratát cselekedted,
mindig nyitott voltál hívására,
és végig hűséges maradtál.
Az Eukarisztia ereje által ihlesd meg ma szívemet,
legyen a tiédhez hasonlóan éber, nyitott és hűséges.
Mint édesanyád, Mária,
hadd vigyem én is szeretetedet azokhoz, akikkel találkozom.

Az egész Egyházhoz csatlakozva imádkozom a pápa szándékáért ebben a hónapban:

 

Az imaapostolság szándékai erre a hónapra:
Egyetemes imaszándék: 

Hogy mindenki járuljon hozzá a közös jóhoz és egy olyan társadalom építéséhez, mely az embert állítja a középpontba.
 

Az evangelizálásért végzett imaszándék: 

Hogy a szentségekhez járulva és a Szentíráson elmélkedve a keresztényekben tudatosuljon küldetésük az evangelizálásra.
 

Küldetés az evangelizálásra

Mivel mindannyian eléggé földhözragadtak vagyunk, először saját magunkon végezzünk evangelizációt. Keresztényként legyünk nyitottak a jó irányba mutató változások iránt bennünk és általunk. Boldog John Henry Newman írta: „az élet idelent változást jelent, és a tökéletesség még több változást”. Isten ajándéka már a vágy is az evangelizálásra, amit táplálni kell magunkban, ha azt akarjuk, hogy termést hozzon.

A szentségek arra valók, hogy segítsenek az úton. „Lelki töltőállomásnak” tekinthetjük őket. Könnyen elgyengülünk a kiengesztelődés szentsége, az Eukarisztia és a betegek kenete nélkül, melyekhez életünk során járulhatunk. Azért intézményesültek ezek a szentségek, hogy megkönnyítsék a szentté válást, amire mindnyájan hivatást kaptunk. Az imádságos elmélkedés a Szentírás szövegeiről alkalmassá teszik a mindennapi keresztényeket – katolikusokat és protestánsokat egyaránt – az evangelizálásra. Ne hiányozzon semmi sem lelki fegyvertárunkból.

Bárhol töltjük is mindennapjainkat, az a hely „missziós terület”. Isten tervei szerint, aki megkapta a keresztség szentségét, azt felkenték az Örömhír küldöncévé. „Nézd, a nemzetek világosságává tettelek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig.” (Iz 49,6)

- Paula Murray, extracted from Living Prayer

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap