User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Imádkozzunk a Pápával

Július 2017
Napi felajánlás: 

Szerető Atyám! Jézus ma is, ahogy tegnap is, keresztezi utunkat, ránk árasztva jóságodat. Ne engedd, hogy úgy menjen el ma mellettem, hogy nem veszem észre jelenlétét. Kápráztasson el jóságod, mint a napfény, mely meleget sugároz. Felajánlom neked a mai napot, mindazt, ami történni fog, a pápa júliusi imaszándékára.

 

 

This month's intention:
Az evangelizálásért végzett imaszándék: 

Hogy a hittől eltávolodott testvéreink imánk és az evangéliumról tett tanúságunk által újra felismerjék irgalmas Urunk közelségét és a keresztény élet szépségét.

 

 

Lapsed Christians

Az Evangelii Gaudium című apostoli buzdításában írja Ferenc pápa: „a jóság mindig szét akar terjedni… ahogy kiterjed, a jóság gyökeret ereszt és növekedésnek indul”. Az evangelizálás egyszerűen szólva nem más, mint a „jó hír” megosztása. Az öröm evangéliumát nyújtjuk azoknak, akikkel találkozunk, akár közel állnak hozzánk, akár teljesen idegenek. Az evangelizálás az egész Egyház feladata, a Jézussal való személyes találkozásra, a vele való barátságra hívja az embereket. Az evangelizálás mindenekelőtt azt jelenti, hogy szeretettel, irgalommal és együttérzéssel fordulunk mások felé. Nem hithirdetés, hanem buzdítás Jézus felismerésére kedves szavaink, jótetteink, szeretetteljes cselekedeteink által, és ez bárhol, bármilyen helyzetben megtörténhet.

- Patrick Muldoon, extracted from Living Prayer

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Reflecting

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap