User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

"Megszentelt teret" alakíthatunk ki mindennapjainkban e honlap segítségével, mintegy 10 percet szánva imádságra: itt és most, a számítógép előtt ülve, a képernyőn megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

Az ima kezdete »

Gondolatok megfontolásra és imádságra, erre a hétre

Mindig zavart, hogy Tamás apostolt „hitetlennek” nevezzük. Igazából Tamásnak erős hite volt, elég ahhoz, hogy mindent odahagyjon - családot, barátokat, otthont, hivatást –, és kövesse Jézust. Mi mégis egy pillanatnyi megingásért, nagyon is érthető tétovázásért tartjuk őt számon. Belegondoltam, vajon az ő helyében én hogyan reagáltam volna, hallva, hogy Jézus életben van? Amikor imádságban belehelyezkedem az evangéliumi jelenetekbe Tamás mellé, úgy érzem, hogy ő, a maga emberségében, nagyon is hasonlít hozzám.

Tamás nem volt jelen az emeleti teremben, mikor Jézus először jelent meg közöttük, az ő találkozása a Feltámadt Krisztussal elodázódott. Az, ahogy ő egyedi módon megtapasztalja a Feltámadt Krisztust, bizonyos értelemben az ő személyes húsvétját hozta el.

Tamás története a lélek fejlődését példázza, aki a maga nagyon is valóságos és esendő emberségében igyekszik Jézussal járni. Ő az, aki „más” mint a közösség többi tagja, valaki, akinek hitében és cselekedeteiben mind magunkra ismerünk, akik küszködve próbálunk kitartani Jézus mellett.

Rebecca Ruiz bejegyzése a dotMagis-on, az IgnatianSpirituality.com blogján

More Sacred Space

Imaapostolság

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap