Sacred Space User Settings Menu

"Megszentelt teret" alakíthatunk ki mindennapjainkban e honlap segítségével, mintegy 10 percet szánva imádságra: itt és most, a számítógép előtt ülve, a képernyőn megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

Az ima kezdete »

Gondolatok megfontolásra és imádságra, erre a hétre

Türelem és irgalom

János evangéliumában Tamás apostol személyesen tapasztalja meg Isten irgalmát, melynek arca is van: a feltámadt Jézusé. Tamás nem hisz a többi apostolnak, mikor elmesélik neki: „Láttuk az Urat!”. Nem elég neki az sem, hogy Jézus maga előre megmondta, megjövendölte: „Harmadnapon fel fogok támadni”. Saját szemeivel akarja látni, meg akarja érinteni a szögek helyét, Jézus oldalát. Hogyan reagál Jézus? Türelmesen. Nem veti el Tamást makacs hitetlenségéért. Ad neki egy hetet gondolkozni. Nem csukja rá az ajtót, vár. És Tamás beismeri szegénységét, kishitűségét: „Én Uram, én Istenem!” Egyszerűen, ám tele hittel fogalmazza meg válaszát Jézus türelmére. Engedi, hogy az isteni irgalom beburkolja: saját szemével látja a sebekben Jézus kezén, lábán és oldalán. Felfedezi a bizalmat. Új emberré lesz, nem hitetlen többé, hanem hívő.

És gondoljunk a két, Emmausba igyekvő tanítványra: szomorú arcukra, hiábavaló útjukra, reményvesztettségükre. De Jézus nem hagyja el őket: melléjük szegődik, és ennél is többet tesz! Türelmesen magyarázza nekik az Írásokat, amik róla szólnak, és asztalhoz ül velük. Így működik Isten az életünkben: nem türelmetlenkedik, mint mi, akik gyakran mindent azonnal akarunk… Testvéreim, soha ne veszítsük el bizalmunkat Isten türelmében és irgalmában!

Pope Francis, The Church of Mercy, Loyola Press (Ferenc pápa: Az irgalom egyháza)

 

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Kapcsolat