User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

"Megszentelt teret" alakíthatunk ki mindennapjainkban e honlap segítségével, mintegy 10 percet szánva imádságra: itt és most, a számítógép előtt ülve, a képernyőn megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

Az ima kezdete »

Gondolatok megfontolásra és imádságra, erre a hétre

Önéletrajzában Ignác elmondja, hogy élete vége felé mekkora örömöt okozott neki saját halálának gondolata. A Teremtőjével és Urával való egyesülés közeledése „könnyekké olvasztotta”. Ugyanakkor viszont Ignác nagyon szerette az életet. Mindenben megtalálta Isten jelenlétét, minden cselekvésben, eseményben Őt tudta szolgálni, ahogy ezt az ignáci lelkiség nekünk is tanítja. Nem kellett a halál utánig várnia, hogy megízlelje Isten jelenlétének örömét. Isten felfedezése mindenben gyakorlatilag azt jelenti, hogy életünkben itt és most meg tudjuk tapasztalni Isten szeretetének teljességét.
Az emberi természet alapos ismerőjeként Ignác két lehetséges buktatótól óv bennünket: a múltról való nosztalgiázástól és a jövőről való fölösleges ábrándozástól. Hasznos is lehet visszagondolni múltbeli élményekre, mert felfedezhetjük Isten jelenlétének különleges pillanatait az életünk folyamán. Felismerjük jelenlétét a béke és öröm, az életerő és bizalom megtapasztalásában. Múltunk tanulságok gazdag forrása, különösen ha meghozandó döntéseinket mérlegeljük elmélkedés közben. A gyakori elmélkedés segít, hogy életünket egyre jobban hozzáigazítsuk ahhoz az irányhoz, amerre Isten vezet minket. Ám bele is ragadhatunk a múltba, mintha ugyanazt a filmet néznénk újra meg újra. A múltba ragadás forrása lehet bűntudat, lehet düh, de az eredmény ugyanaz: hagyjuk, hogy elvonjon az egyetlen valós időtől: a jelentől.
Ignác nem akarta, hogy novíciusaival közöljék, mi lesz a dolguk másnap. Ezzel csak elvonnák figyelmüket a csak a jelen pillanatban megélhető nagyszerű kihívásokról. Gondoljunk a jó szülőre, aki a megfelelő időben terveket készít a jövőre. De még ő is beleeshet abba a csapdába, hogy a valóságos élet kárára fölöslegesen sok időt tölt álmodozással egy még nem létező jövőről. A flamand jezsuita, Szt. John Berchmans (1599-1621), tudta, mit jelent a jelenben élni. Mikor egy nap billiárdozás közben valaki megkérdezte, mit tenne, ha közölnék vele, hogy már csak pár perce van hátra az életéből, azt válaszolta: „Tovább billiárdoznék”.

- Excerpted from Jesuits Telling Jokes by Nikolaas Sintobin, SJ

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Reflecting

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap